Исторически речник
толкъжде  
толкъжде местоим показ Толкова, такова количество от нещо  прꙁвавъше бестѹднѫ женѫ  блѫднѫ. дашꙙ е два десꙙт ꙁлатцъ.  но толко жде [вм. толкожде] обѣштаваѭште дат е. аште въꙁможетъ ꙁапꙙт бжю рабѹ акѡвѹ С 515.3 Изч С Гр τοσαῦτα толко жде Вж. при толкъ Нвб