Исторически речник
тождеменень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тождеменень, тождеменентождемененьꙗ, тождемененꙗ, тождемененатождемененью, тождемененю, тождемененѹтождемененьмь, тождемененмь, тождемененьмъ, тождемененмътождеменень, тождеменен, тождеменен-
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
------
NnDu
-
тождеменень -ꙗ ср Едноименност, еднаквост на имената бѣ юда дрѹгꙑ ѹенкъ. рьвьнвꙑ наремъ. да да не бѫдетъ тождеменмь наꙗже [!] блаꙁна отълѫ сего от ного.  оного отъ доброст намѣн юда рьвнвъ С 410.16—17 Изч С Гр ὁμωνυμία тождемен Вж. при тождементъ Нвб