Исторически речник
трѹдьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трѹдьнъ, трѹдьньтрѹдьнатрѹдьнѹтрѹдьнъ, трѹдьньтрѹдьнатрѹдьномь, трѹдьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трѹдьнѣтрѹдьне, трѹдьнꙑтрѹдьнтрѹдьнъ, трѹдьньтрѹдьномъ, трѹдьномьтрѹдьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трѹдьнꙑтрѹдьнѣхъ, трѹдьнѣхьтрѹдьнатрѹдьнѹтрѹдьноматрѹдьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трѹдьнатрѹдьнѹтрѹдьнотрѹдьнатрѹдьномь, трѹдьномътрѹдьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трѹдьнатрѹдьнъ, трѹдьньтрѹдьномъ, трѹдьномьтрѹдьнатрѹдьнꙑтрѹдьнѣхъ, трѹдьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трѹдьнѣтрѹдьнѹтрѹдьноматрѹдьнатрѹдьнꙑ, трѹдьнѫтрѹдьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трѹдьнѫ, трѹдьнѹтрѹдьноѭ, трѹдьноѫ, трѹдьноѧ, трѹдьноютрѹдьнѣтрѹдьнꙑтрѹдьнъ, трѹдьньтрѹдьнамъ, трѹдьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трѹдьнꙑтрѹдьнамтрѹдьнахъ, трѹдьнахьтрѹдьнѣтрѹдьнѹтрѹдьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трѹдьнꙑ, трѹдьнꙑ, трѹдьнотрѹдьнаго, трѹдьнаего, трѹдьнааго, трѹдьнаго, трѹдьного, трѹдьнога, трѹдьнготрѹдьнѹмѹ, трѹдьнѹемѹ, трѹдьнѹѹмѹ, трѹдьнѹмѹ, трѹдьноомѹ, трѹдьномѹ, трѹдьноѹмѹ, трѹдьнмѹтрѹдьнꙑ, трѹдьнꙑ, трѹдьнотрѹдьнаго, трѹдьнаего, трѹдьнааго, трѹдьнаго, трѹдьного, трѹдьнога, трѹдьнготрѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трѹдьнѣмь, трѹдьнѣемь, трѹдьнѣѣмь, трѹдьнѣамь, трѹдьнѣмь, трѹдьнѣмъ, трѹдьнѣемъ, трѹдьнѣѣмъ, трѹдьнѣамъ, трѹдьнѣмъ, трѹдьномь, трѹдьномътрѹдьнꙑ, трѹдьнꙑ, трѹдьнотрѹдьнтрѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхь, трѹдьнѣхъ, трѹдьнѣхьтрѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмь, трѹдьнѣмъ, трѹдьнѣмьтрѹдьнꙑѧ, трѹдьнꙑꙗ, трѹдьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трѹдьнꙑм, трѹдьнꙑмтрѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхьтрѹдьнаꙗ, трѹдьнаа, трѹдьнаѣтрѹдьнѹю, трѹдьноютрѹдьнꙑма, трѹдьнꙑматрѹдьно, трѹдьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трѹдьнаго, трѹдьнаего, трѹдьнааго, трѹдьнаго, трѹдьного, трѹдьнога, трѹдьнготрѹдьнѹмѹ, трѹдьнѹемѹ, трѹдьнѹѹмѹ, трѹдьнѹмѹ, трѹдьноомѹ, трѹдьномѹ, трѹдьноѹмѹ, трѹдьнмѹтрѹдьно, трѹдьноетрѹдьнаго, трѹдьннаего, трѹдьнааго, трѹдьнаго, трѹдьного, трѹдьнога, трѹдьнготрѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмътрѹдьнѣмь, трѹдьнѣемь, трѹдьнѣѣмь, трѹдьнѣамь, трѹдьнѣмь, трѹдьнѣмъ, трѹдьнѣемъ, трѹдьнѣѣмъ, трѹдьнѣамъ, трѹдьнѣмъ, трѹдьномь, трѹдьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трѹдьно, трѹдьноетрѹдьнаꙗ, трѹдьнаа, трѹдьнаѣ, трѹдьнаѧтрѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхь, трѹдьнѣхъ, трѹдьнѣхьтрѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмь, трѹдьнѣмъ, трѹдьнѣмьтрѹдьнаꙗ, трѹдьнаа, трѹдьнаѣ, трѹдьнаѧтрѹдьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхьтрѹдьнѣтрѹдьнѹю, трѹдьноютрѹдьнꙑма, трѹдьнꙑматрѹдьнаꙗ, трѹдьнаа, трѹдьнаѣ, трѹдьнаѧтрѹдьнꙑѧ, трѹдьнꙑꙗ, трѹдьнѫѭ, трѹдьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трѹдьнѣ, трѹдьнотрѹдьнѫѭ, трѹдьнѹю, трѹдьноѭ, трѹдьноютрѹдьнѫѭ, трѹдьноѫ, трѹдьноѧ, трѹдьноютрѹдьнѣтрѹдьнꙑѧ, трѹдьнꙑꙗ, трѹдьнꙑетрѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнѣхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхь, трѹдьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трѹдьнꙑмъ, трѹдьнꙑмъ, трѹдьнѣмъ, трѹдьнꙑмь, трѹдьнꙑмь, трѹдьнѣмьтрѹдьнꙑѧ, трѹдьнꙑꙗ, трѹдьнꙑетрѹдьнꙑм, трѹдьнꙑмтрѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхъ, трѹдьнꙑхь, трѹдьнꙑхьтрѹдьнѣтрѹдьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трѹдьнꙑма, трѹдьнꙑматрѹдьнѣ, трѹдьнѣштрѹдьнѣшатрѹдьнѣшѹ, трѹдьнѣшютрѹдьнѣтрѹдьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трѹдьнѣшемь, трѹдьнѣшемътрѹдьнѣштрѹдьнѣтрѹдьнѣше, трѹдьнѣштрѹдьнѣшь, трѹдьнѣшътрѹдьнѣшемъ, трѹдьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трѹдьнѣшѧтрѹдьнѣштрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣшатрѹдьнѣшѹ, трѹдьнѣшютрѹдьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трѹдьнѣе, трѹдьнѣ, трѹдьнѣшетрѹдьнѣшатрѹдьнѣшѹ, трѹдьнѣшютрѹдьнѣе, трѹдьнѣ, трѹдьнѣшетрѹдьнѣшатрѹдьнѣшемь, трѹдьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трѹдьнѣштрѹдьнѣе, трѹдьнѣтрѹдьнѣша, трѹдьнѣштрѹдьнѣшь, трѹдьнѣшътрѹдьнѣшемъ, трѹдьнѣшемьтрѹдьнѣша, трѹдьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трѹдьнѣштрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣштрѹдьнѣшѹ, трѹдьнѣшютрѹдьнѣшематрѹдьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трѹдьнѣшѧ, трѹдьнѣшѫ, трѹдьнѣшетрѹдьнѣштрѹдьнѣшѫ, трѹдьнѣшѧ, трѹдьнѣшѹтрѹдьнѣшеѭ, трѹдьнѣшеѫ, трѹдьнѣшеѧ, трѹдьнѣшеютрѹдьнѣштрѹдьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трѹдьнѣшѧ, трѹдьнѣшѫ, трѹдьнѣшетрѹдьнѣшь, трѹдьнѣшътрѹдьнѣшамъ, трѹдьнѣшамьтрѹдьнѣшѧ, трѹдьнѣше, трѹдьнѣшѫтрѹдьнѣшамтрѹдьнѣшахъ, трѹдьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трѹдьнѣштрѹдьнѣшѹ, трѹдьнѣшютрѹдьнѣшаматрѹдьнѣ, трѹдьнѣштрѹдьнѣшаго, трѹдьнѣшаего, трѹдьнѣшааго, трѹдьнѣшаготрѹдьнѣшѹмѹ, трѹдьнѣшѹемѹ, трѹдьнѣшѹѹмѹ, трѹдьнѣшѹмѹ, трѹдьнѣшюмѹ, трѹдьнѣшюемѹ, трѹдьнѣшюѹмѹ, трѹдьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трѹдьнѣтрѹдьнѣшаго, трѹдьнѣшаего, трѹдьнѣшааго, трѹдьнѣшаготрѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмътрѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмътрѹдьнѣтрѹдьнѣше, трѹдьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхь, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмьтрѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшѫѫтрѹдьнѣшм, трѹдьнѣшмтрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трѹдьнѣшѹю, трѹдьнѣшюютрѹдьнѣшма, трѹдьнѣшматрѹдьнѣе, трѹдьнѣ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшетрѹдьнѣшаго, трѹдьнѣшаего, трѹдьнѣшааго, трѹдьнѣшаготрѹдьнѣшѹмѹ, трѹдьнѣшѹемѹ, трѹдьнѣшѹѹмѹ, трѹдьнѣшѹмѹ, трѹдьнѣшюмѹ, трѹдьнѣшюемѹ, трѹдьнѣшюѹмѹ, трѹдьнѣшюмѹтрѹдьнѣе, трѹдьнѣ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трѹдьнѣшаго, трѹдьнѣшаего, трѹдьнѣшааго, трѹдьнѣшаготрѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмътрѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмътрѹдьнѣе, трѹдьнѣ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшетрѹдьнѣшаꙗ, трѹдьнѣшаѣ, трѹдьнѣшаѧтрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхь, трѹдьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмьтрѹдьнѣшаꙗ, трѹдьнѣшаѣ, трѹдьнѣшаѧтрѹдьнѣшм, трѹдьнѣшмтрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣштрѹдьнѣшѹю, трѹдьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трѹдьнѣшма, трѹдьнѣшматрѹдьнѣшꙗ, трѹдьнѣшѣ, трѹдьнѣшаꙗтрѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшѧѩ, трѹдьнѣшѫѫ, трѹдьнѣшаѧ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшеѥтрѹдьнѣштрѹдьнѣшѫѫ, трѹдьнѣшѫѭ, трѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшѧѩ, трѹдьнѣшюютрѹдьнѣшѫѫ, трѹдьнѣшѫѭ, трѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшѧѩ, трѹдьнѣшюю, трѹдьнѣшеѭ, трѹдьнѣшеѫ, трѹдьнѣшеѧ, трѹдьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трѹдьнѣштрѹдьнѣшꙗ, трѹдьнѣшѣтрѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшѧѩ, трѹдьнѣшѫѫ, трѹдьнѣшаѧ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшеѥтрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхь, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмъ, трѹдьнѣшмь, трѹдьнѣшмьтрѹдьнѣшѧѧ, трѹдьнѣшѧѩ, трѹдьнѣшѫѫ, трѹдьнѣшаѧ, трѹдьнѣшее, трѹдьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трѹдьнѣшм, трѹдьнѣшмтрѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхъ, трѹдьнѣшхь, трѹдьнѣшхьтрѹдьнѣштрѹдьнѣшѹю, трѹдьнѣшюютрѹдьнѣшма, трѹдьнѣшма
трѹдьнъ -ꙑ прил 1. Труден, тежък, мъчителен, мъчен, непосилен  трѹдно жт вьспрїмъша. жста девꙙть сътъ.  ҃л лѣтъ С 9.20 по въꙁдръжан м въꙁдръжаньмъ стꙑмъ.  трѹдномъ ꙁѣло ... конььнѣ вьнде сотона въ отроковцѫ нѣкѫѭ С 525.14 2. Измъчен, изтерзан, изтощен он же трѹдьн  дѹшꙙ не мѫште. повѣдаахѫ мѹ бꙑвъше мол҄аахѫ го наставт ї на пѫть С 32.14 трѹдна  потъна отъ тꙙгост  отъ ранꙿ С 41.17 добрѣ ѹбо сътвор. трѹдъна мꙙ сѫтъ отъ шъствꙗ пѫтьнааго. повелѣ на мꙙкъцѣѣмъ семъ одрѣ пот м С 118.21—22 3. Който се отнася до труда, който се получава за положено усилие нъ ѹстав ѹстръмьнье то. да не вьꙁмьꙁдьꙗ трѹднааго. рекꙿше црьствꙗ вѣьнааго лшш сꙙ С 558.12 4. Като същ. трѹдьн м мн οἱ κόποι Дела, подвизи, заслуги, трудове се стъ свꙙтааго дометꙗ жтіе. (!) се естъ праведнка мѫен. с сѫтъ прѣподобьнааго трѹдьні въгодьн богѹ С 219.26 Изч С Гр μοχϑηρός ἐπίπονος συμπεπαρμένος κεκοπωμένος трѹдънъ трѹднъ Нвб труден ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА