Исторически речник
тоень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тоен, тоеньтоенꙗ, тоена, тоеньꙗтоеню, тоенѹ, тоеньютоенмь, тоеньмь, тоенмъ, тоеньмъ, тоенмь, тоенмътоен, тоень, тоентоенꙗ, тоена, тоеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
тоен, тоень, тоенетоенмъ, тоеньмъ, тоенмь, тоеньмь, тоенмъ, тоенмь, тоеномъ, тоенамътоен, тоень, тоен, тоенмтоенхъ, тоеньхъ, тоенхь, тоеньхь, тоенхъ, тоенхьтоен, тоеньтоеню, тоенѹ, тоенью
NnDu
тоенма, тоеньма, тоенма, тоенма
тоень -ꙗ ср Леене, проливане [на сълзи] како л съповѣдѣ ѧже пр насъ вѣньцꙙ сплете себѣ сльꙁънꙑмъ тоенмъ С 274.17 тоень кръве ᾿ρύσις αἴματος Кръвотечение ꙇ жена една сѫшт въ тоен кръве лѣтъ дьвѣ на (де)сѧте М Мк 5.25 З, А, СК, У. Срв.Лк 8.43 Изч М З А СК У С Гр πηγή тоен тоені Нвб точение, точене остар ВА НГер ЕтМл Срв течение ОА ЕтМл БТР АР ЕА