Исторически речник
токъII  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
токъ, токьтокатокѹ, токовтокъ, токьтокатокомь, токомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тоцѣтоетоцтокъ, токьтокомъ, токомьтокꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
токꙑтоцѣхъ, тоцѣхьтокатокѹтокома
токъ м Място за вършитба, харман есо рад ц не нѹдм сам прходꙙтъ на жрътвѫ. да тѣхъ л рад вьсѣмъ крьстꙗномъ ꙁаꙁрате. мнте сѫштѫѭ жꙁнь токѹ подобьнѹ бꙑт С 127.21—22 гда бо прдетъ дѣлател҄ь съ лопатоѭ потрѣбт тока. плѣвамъ льгъкамъ сѫштамъ. ѹдобь вѣтромъ отъносꙙтъ сꙙ. а пшенца тѹ остатъ С 127.5 Изч С Гр ἅλων Нвб ток диал ОА НГер