Исторически речник
тьмьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тьмьнъ, тьмьньтьмьнатьмьнѹтьмьнъ, тьмьньтьмьнатьмьномь, тьмьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тьмьнѣтьмьне, тьмьнꙑтьмьнтьмьнъ, тьмьньтьмьномъ, тьмьномьтьмьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тьмьнꙑтьмьнѣхъ, тьмьнѣхьтьмьнатьмьнѹтьмьноматьмьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тьмьнатьмьнѹтьмьнотьмьнатьмьномь, тьмьномътьмьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тьмьнатьмьнъ, тьмьньтьмьномъ, тьмьномьтьмьнатьмьнꙑтьмьнѣхъ, тьмьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тьмьнѣтьмьнѹтьмьноматьмьнатьмьнꙑ, тьмьнѫтьмьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тьмьнѫ, тьмьнѹтьмьноѭ, тьмьноѫ, тьмьноѧ, тьмьноютьмьнѣтьмьнꙑтьмьнъ, тьмьньтьмьнамъ, тьмьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тьмьнꙑтьмьнамтьмьнахъ, тьмьнахьтьмьнѣтьмьнѹтьмьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
тьмьнꙑ, тьмьнꙑ, тьмьнотьмьнаго, тьмьнаего, тьмьнааго, тьмьнаго, тьмьного, тьмьнога, тьмьнготьмьнѹмѹ, тьмьнѹемѹ, тьмьнѹѹмѹ, тьмьнѹмѹ, тьмьноомѹ, тьмьномѹ, тьмьноѹмѹ, тьмьнмѹтьмьнꙑ, тьмьнꙑ, тьмьнотьмьнаго, тьмьнаего, тьмьнааго, тьмьнаго, тьмьного, тьмьнога, тьмьнготьмьнꙑмь, тьмьнꙑмь, тьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
тьмьнѣмь, тьмьнѣемь, тьмьнѣѣмь, тьмьнѣамь, тьмьнѣмь, тьмьнѣмъ, тьмьнѣемъ, тьмьнѣѣмъ, тьмьнѣамъ, тьмьнѣмъ, тьмьномь, тьмьномътьмьнꙑ, тьмьнꙑ, тьмьнотьмьнтьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхь, тьмьнѣхъ, тьмьнѣхьтьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмь, тьмьнꙑмь, тьмьнѣмъ, тьмьнѣмьтьмьнꙑѧ, тьмьнꙑꙗ, тьмьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
тьмьнꙑм, тьмьнꙑмтьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхьтьмьнаꙗ, тьмьнаа, тьмьнаѣтьмьнѹю, тьмьноютьмьнꙑма, тьмьнꙑматьмьно, тьмьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
тьмьнаго, тьмьнаего, тьмьнааго, тьмьнаго, тьмьного, тьмьнога, тьмьнготьмьнѹмѹ, тьмьнѹемѹ, тьмьнѹѹмѹ, тьмьнѹмѹ, тьмьноомѹ, тьмьномѹ, тьмьноѹмѹ, тьмьнмѹтьмьно, тьмьноетьмьнаго, тьмьннаего, тьмьнааго, тьмьнаго, тьмьного, тьмьнога, тьмьнготьмьнꙑмь, тьмьнꙑмь, тьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмътьмьнѣмь, тьмьнѣемь, тьмьнѣѣмь, тьмьнѣамь, тьмьнѣмь, тьмьнѣмъ, тьмьнѣемъ, тьмьнѣѣмъ, тьмьнѣамъ, тьмьнѣмъ, тьмьномь, тьмьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
тьмьно, тьмьноетьмьнаꙗ, тьмьнаа, тьмьнаѣ, тьмьнаѧтьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхь, тьмьнѣхъ, тьмьнѣхьтьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмь, тьмьнꙑмь, тьмьнѣмъ, тьмьнѣмьтьмьнаꙗ, тьмьнаа, тьмьнаѣ, тьмьнаѧтьмьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхьтьмьнѣтьмьнѹю, тьмьноютьмьнꙑма, тьмьнꙑматьмьнаꙗ, тьмьнаа, тьмьнаѣ, тьмьнаѧтьмьнꙑѧ, тьмьнꙑꙗ, тьмьнѫѭ, тьмьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
тьмьнѣ, тьмьнотьмьнѫѭ, тьмьнѹю, тьмьноѭ, тьмьноютьмьнѫѭ, тьмьноѫ, тьмьноѧ, тьмьноютьмьнѣтьмьнꙑѧ, тьмьнꙑꙗ, тьмьнꙑетьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнѣхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхь, тьмьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
тьмьнꙑмъ, тьмьнꙑмъ, тьмьнѣмъ, тьмьнꙑмь, тьмьнꙑмь, тьмьнѣмьтьмьнꙑѧ, тьмьнꙑꙗ, тьмьнꙑетьмьнꙑм, тьмьнꙑмтьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхъ, тьмьнꙑхь, тьмьнꙑхьтьмьнѣтьмьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
тьмьнꙑма, тьмьнꙑматьмьнѣ, тьмьнѣштьмьнѣшатьмьнѣшѹ, тьмьнѣшютьмьнѣтьмьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
тьмьнѣшемь, тьмьнѣшемътьмьнѣштьмьнѣтьмьнѣше, тьмьнѣштьмьнѣшь, тьмьнѣшътьмьнѣшемъ, тьмьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
тьмьнѣшѧтьмьнѣштьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхьтьмьнѣшатьмьнѣшѹ, тьмьнѣшютьмьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
тьмьнѣе, тьмьнѣ, тьмьнѣшетьмьнѣшатьмьнѣшѹ, тьмьнѣшютьмьнѣе, тьмьнѣ, тьмьнѣшетьмьнѣшатьмьнѣшемь, тьмьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
тьмьнѣштьмьнѣе, тьмьнѣтьмьнѣша, тьмьнѣштьмьнѣшь, тьмьнѣшътьмьнѣшемъ, тьмьнѣшемьтьмьнѣша, тьмьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
тьмьнѣштьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхьтьмьнѣштьмьнѣшѹ, тьмьнѣшютьмьнѣшематьмьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
тьмьнѣшѧ, тьмьнѣшѫ, тьмьнѣшетьмьнѣштьмьнѣшѫ, тьмьнѣшѧ, тьмьнѣшѹтьмьнѣшеѭ, тьмьнѣшеѫ, тьмьнѣшеѧ, тьмьнѣшеютьмьнѣштьмьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
тьмьнѣшѧ, тьмьнѣшѫ, тьмьнѣшетьмьнѣшь, тьмьнѣшътьмьнѣшамъ, тьмьнѣшамьтьмьнѣшѧ, тьмьнѣше, тьмьнѣшѫтьмьнѣшамтьмьнѣшахъ, тьмьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
тьмьнѣштьмьнѣшѹ, тьмьнѣшютьмьнѣшаматьмьнѣ, тьмьнѣштьмьнѣшаго, тьмьнѣшаего, тьмьнѣшааго, тьмьнѣшаготьмьнѣшѹмѹ, тьмьнѣшѹемѹ, тьмьнѣшѹѹмѹ, тьмьнѣшѹмѹ, тьмьнѣшюмѹ, тьмьнѣшюемѹ, тьмьнѣшюѹмѹ, тьмьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
тьмьнѣтьмьнѣшаго, тьмьнѣшаего, тьмьнѣшааго, тьмьнѣшаготьмьнѣшмь, тьмьнѣшмь, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмътьмьнѣшмь, тьмьнѣшмь, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмътьмьнѣтьмьнѣше, тьмьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхь, тьмьнѣшхьтьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмьтьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшѫѫтьмьнѣшм, тьмьнѣшмтьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхьтьмьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
тьмьнѣшѹю, тьмьнѣшюютьмьнѣшма, тьмьнѣшматьмьнѣе, тьмьнѣ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшетьмьнѣшаго, тьмьнѣшаего, тьмьнѣшааго, тьмьнѣшаготьмьнѣшѹмѹ, тьмьнѣшѹемѹ, тьмьнѣшѹѹмѹ, тьмьнѣшѹмѹ, тьмьнѣшюмѹ, тьмьнѣшюемѹ, тьмьнѣшюѹмѹ, тьмьнѣшюмѹтьмьнѣе, тьмьнѣ, тьмьнѣшее, тьмьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
тьмьнѣшаго, тьмьнѣшаего, тьмьнѣшааго, тьмьнѣшаготьмьнѣшмь, тьмьнѣшмь, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмътьмьнѣшмь, тьмьнѣшмь, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмътьмьнѣе, тьмьнѣ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшетьмьнѣшаꙗ, тьмьнѣшаѣ, тьмьнѣшаѧтьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхь, тьмьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмьтьмьнѣшаꙗ, тьмьнѣшаѣ, тьмьнѣшаѧтьмьнѣшм, тьмьнѣшмтьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхьтьмьнѣштьмьнѣшѹю, тьмьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
тьмьнѣшма, тьмьнѣшматьмьнѣшꙗ, тьмьнѣшѣ, тьмьнѣшаꙗтьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшѧѩ, тьмьнѣшѫѫ, тьмьнѣшаѧ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшеѥтьмьнѣштьмьнѣшѫѫ, тьмьнѣшѫѭ, тьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшѧѩ, тьмьнѣшюютьмьнѣшѫѫ, тьмьнѣшѫѭ, тьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшѧѩ, тьмьнѣшюю, тьмьнѣшеѭ, тьмьнѣшеѫ, тьмьнѣшеѧ, тьмьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
тьмьнѣштьмьнѣшꙗ, тьмьнѣшѣтьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшѧѩ, тьмьнѣшѫѫ, тьмьнѣшаѧ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшеѥтьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхь, тьмьнѣшхьтьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмъ, тьмьнѣшмь, тьмьнѣшмьтьмьнѣшѧѧ, тьмьнѣшѧѩ, тьмьнѣшѫѫ, тьмьнѣшаѧ, тьмьнѣшее, тьмьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
тьмьнѣшм, тьмьнѣшмтьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхъ, тьмьнѣшхь, тьмьнѣшхьтьмьнѣштьмьнѣшѹю, тьмьнѣшюютьмьнѣшма, тьмьнѣшма
тьмьнъ -ꙑ прил 1. Тъмен, мрачен, неосветен велкъ же день творꙙште аполѡнѹ. вь пештерѣ ко страшьнѣ  темьнѣ. жде по обꙑаю мъ бѣаше творт съборъ С 26.15 ꙗко свѣтло вь тьмнѣ мѣстѣ свьтꙙ сꙙ С 207.7 тѹ самъ їѡанъ велкꙑ  бол вьсѣхъ пророкъ. ꙗко въ тьмнѣхъ ложеснѣхъ хса проповѣдаѧ гробьнꙑмъ вьсѣмъ С 461.9 Образно. по вьсѧ дьн сѫщю м съ вам въ цркве. не простьрѣсте рѫкъ на мѧ. нъ се естъ ваша годна  область тьмьнаѣ М Лк 22.53 З ꙁаѹтра въсходꙙ въ градъ їс. ꙁаѹтра гда тьмьнаа сьмрьть свѣтомъ славꙑ хрстосовꙑ ꙁгꙑбе С 348.21 2. Тъмен на цвят ї положі тъмѫ ꙁакровъ своі. окръстъ его кровъ его. темъна вода въ облацѣхъ аерънꙑхъ СП 17.12 тѧ молмъ гі. прꙁьр на раба твоего сего. пртекъшааго къ тебѣ. ꙇ оскръблена болѣꙁнѭ несвѣтълоѭ. ѡсѣнена мракомь темьнꙑмь СЕ 32b 7 тьмнааго врана дꙗвола. ꙁ неѧ ꙁгънавъша С 460.19  раꙁбвъше днъ отъ нхъ. вдѣшꙙ вьнеꙁаапъ скоівъша с кръага. два мрана люта.  вьсꙙ въкѹпѣ прѣстоѧштꙙѧ тѹ поврьгошꙙ на ꙁемьѭ.  мраьна  тьмьна вьꙁдѹха сътворста С 52.23—24 3. Прен. С неясен смисъл, неразбираем перн анѳупатъ рее. тьмномъ словомъ хѹлш. мьнꙙ ꙁаꙁьрѣт. послѹша ѹбо кодрате  пожьр богомъ С 104.9 стꙑ кодратъ рее. словесемъ тьмнꙑмъ добрѣ рее. тъмьна бо т стна сꙙ мнтъ С 104.12, 12—13 4. Прен. Нечестен, нечестив; лош нощъ ѹспѣ. а дънъ прблж сѧ. оⷮвръꙁѣте дѣла тъмнаѣ облѣцамъ же сѧ въ орѫже (с)вѣта Е 5а 16 не стꙑдш  сꙙ прѣсподьн темьнꙑ дꙗволе.  штꙋждь стнѣ. подателю блаꙁномъ С 74.27 тако бо  мноꙁ немлоствꙑѧ обꙑкл сѫтъ тьмнꙑ нарцат С 374.27 велш владꙑко да вьꙁнесемъ ѹстъ нашхъ врата. ꙗже тꙑ днъ сътворлъ с ... въходш  освѣштаеш тьмнꙑѧ нашꙙ помꙑслꙑ С 507.11 пакꙑ сьвѣтъ творꙙтъ тьмн дѣлател҄е С 424.26 5. Като същ. a) тьмьнаꙗ ср мн a) [τὰ] σκοτεινά Тъмнина положішѩ мѩ въ ровѣ прѣісподьнімь. въ темьнꙑхъ въ сѣн съмрътьнѣ СП 87.7 Срв. С478.23 b) b) тьмьн м мн οἱ ἐν σκότει, [οἱ] σκοτεινοί Тези, които са в тъмнина благословьнъ грꙙдꙑ въ мꙙ господьне. съпасъ прѣльштенааго ловѣка. рѹштъ прѣльсть. освѣттъ тъмьнꙑѧ С 329.16 како же къ мрътвꙑмъ пртатъ сꙙ ... како свѣтъ немраьнꙑ въ темьнꙑѧ.  вь сѣн съмрътънꙑѧ прходтъ С 459.18 6. Кидарски, който принадлежи на Кидар [втория син на Измаил според Стария завет] ѹвꙑ мьмьнѣко прішельство мое ѹдал сѩ. вьселхъ сѩ вь села темьнаѣ СП 119.5 М З А СК Е СП СЕ С Р Гр σκοτεινός τοῦ σκότους σκοτώδης ἀμαυρός αὐχμηρός ἐσκοτισμένος ζοφερός σκοτεινόμορφος σκοτεινόχροος σκοτοδινιῶν [τοῦ] Κηδάρ темьнъ тьмнъ тъмьнъ темънъ тъмнъ тъмънъ Нвб тъмен ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА темен остар диал НТ Дюв НГер ЕтМл ДА Срв Тѐмни дол МИ ВП,ТО Тъмни дол МИ Тъмнянуга МИ ЙЗах,Кюст.кр Темнѝре МИ Темнѝрет МИ ГХ,МИМ Тѐвна усо̀ина МИ Тъ̀мната улица МИ ЙЗ,МИПир