Исторически речник
тꙑсѧщьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тꙑсѧщьнъ, тꙑсѧщьньтꙑсѧщьнатꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьнъ, тꙑсѧщьньтꙑсѧщьнатꙑсѧщьномь, тꙑсѧщьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьне, тꙑсѧщьнꙑтꙑсѧщьнтꙑсѧщьнъ, тꙑсѧщьньтꙑсѧщьномъ, тꙑсѧщьномьтꙑсѧщьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тꙑсѧщьнꙑтꙑсѧщьнѣхъ, тꙑсѧщьнѣхьтꙑсѧщьнатꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьноматꙑсѧщьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тꙑсѧщьнатꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьнотꙑсѧщьнатꙑсѧщьномь, тꙑсѧщьномътꙑсѧщьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тꙑсѧщьнатꙑсѧщьнъ, тꙑсѧщьньтꙑсѧщьномъ, тꙑсѧщьномьтꙑсѧщьнатꙑсѧщьнꙑтꙑсѧщьнѣхъ, тꙑсѧщьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьноматꙑсѧщьнатꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнѫтꙑсѧщьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тꙑсѧщьнѫ, тꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьноѭ, тꙑсѧщьноѫ, тꙑсѧщьноѧ, тꙑсѧщьноютꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнꙑтꙑсѧщьнъ, тꙑсѧщьньтꙑсѧщьнамъ, тꙑсѧщьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тꙑсѧщьнꙑтꙑсѧщьнамтꙑсѧщьнахъ, тꙑсѧщьнахьтꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѹтꙑсѧщьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
тꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнотꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьнаего, тꙑсѧщьнааго, тꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьного, тꙑсѧщьнога, тꙑсѧщьнготꙑсѧщьнѹмѹ, тꙑсѧщьнѹемѹ, тꙑсѧщьнѹѹмѹ, тꙑсѧщьнѹмѹ, тꙑсѧщьноомѹ, тꙑсѧщьномѹ, тꙑсѧщьноѹмѹ, тꙑсѧщьнмѹтꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнотꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьнаего, тꙑсѧщьнааго, тꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьного, тꙑсѧщьнога, тꙑсѧщьнготꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
тꙑсѧщьнѣмь, тꙑсѧщьнѣемь, тꙑсѧщьнѣѣмь, тꙑсѧщьнѣамь, тꙑсѧщьнѣмь, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьнѣемъ, тꙑсѧщьнѣѣмъ, тꙑсѧщьнѣамъ, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьномь, тꙑсѧщьномътꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнꙑ, тꙑсѧщьнотꙑсѧщьнтꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнѣхъ, тꙑсѧщьнѣхьтꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьнѣмьтꙑсѧщьнꙑѧ, тꙑсѧщьнꙑꙗ, тꙑсѧщьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
тꙑсѧщьнꙑм, тꙑсѧщьнꙑмтꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхьтꙑсѧщьнаꙗ, тꙑсѧщьнаа, тꙑсѧщьнаѣтꙑсѧщьнѹю, тꙑсѧщьноютꙑсѧщьнꙑма, тꙑсѧщьнꙑматꙑсѧщьно, тꙑсѧщьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
тꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьнаего, тꙑсѧщьнааго, тꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьного, тꙑсѧщьнога, тꙑсѧщьнготꙑсѧщьнѹмѹ, тꙑсѧщьнѹемѹ, тꙑсѧщьнѹѹмѹ, тꙑсѧщьнѹмѹ, тꙑсѧщьноомѹ, тꙑсѧщьномѹ, тꙑсѧщьноѹмѹ, тꙑсѧщьнмѹтꙑсѧщьно, тꙑсѧщьноетꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьннаего, тꙑсѧщьнааго, тꙑсѧщьнаго, тꙑсѧщьного, тꙑсѧщьнога, тꙑсѧщьнготꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмътꙑсѧщьнѣмь, тꙑсѧщьнѣемь, тꙑсѧщьнѣѣмь, тꙑсѧщьнѣамь, тꙑсѧщьнѣмь, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьнѣемъ, тꙑсѧщьнѣѣмъ, тꙑсѧщьнѣамъ, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьномь, тꙑсѧщьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
тꙑсѧщьно, тꙑсѧщьноетꙑсѧщьнаꙗ, тꙑсѧщьнаа, тꙑсѧщьнаѣ, тꙑсѧщьнаѧтꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнѣхъ, тꙑсѧщьнѣхьтꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьнѣмьтꙑсѧщьнаꙗ, тꙑсѧщьнаа, тꙑсѧщьнаѣ, тꙑсѧщьнаѧтꙑсѧщьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхьтꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѹю, тꙑсѧщьноютꙑсѧщьнꙑма, тꙑсѧщьнꙑматꙑсѧщьнаꙗ, тꙑсѧщьнаа, тꙑсѧщьнаѣ, тꙑсѧщьнаѧтꙑсѧщьнꙑѧ, тꙑсѧщьнꙑꙗ, тꙑсѧщьнѫѭ, тꙑсѧщьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнотꙑсѧщьнѫѭ, тꙑсѧщьнѹю, тꙑсѧщьноѭ, тꙑсѧщьноютꙑсѧщьнѫѭ, тꙑсѧщьноѫ, тꙑсѧщьноѧ, тꙑсѧщьноютꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнꙑѧ, тꙑсѧщьнꙑꙗ, тꙑсѧщьнꙑетꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнѣхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнꙑмъ, тꙑсѧщьнѣмъ, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнꙑмь, тꙑсѧщьнѣмьтꙑсѧщьнꙑѧ, тꙑсѧщьнꙑꙗ, тꙑсѧщьнꙑетꙑсѧщьнꙑм, тꙑсѧщьнꙑмтꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхъ, тꙑсѧщьнꙑхь, тꙑсѧщьнꙑхьтꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
тꙑсѧщьнꙑма, тꙑсѧщьнꙑматꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшатꙑсѧщьнѣшѹ, тꙑсѧщьнѣшютꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
тꙑсѧщьнѣшемь, тꙑсѧщьнѣшемътꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѣше, тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшь, тꙑсѧщьнѣшътꙑсѧщьнѣшемъ, тꙑсѧщьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
тꙑсѧщьнѣшѧтꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣшатꙑсѧщьнѣшѹ, тꙑсѧщьнѣшютꙑсѧщьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
тꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣшатꙑсѧщьнѣшѹ, тꙑсѧщьнѣшютꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣшатꙑсѧщьнѣшемь, тꙑсѧщьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѣша, тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшь, тꙑсѧщьнѣшътꙑсѧщьнѣшемъ, тꙑсѧщьнѣшемьтꙑсѧщьнѣша, тꙑсѧщьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѹ, тꙑсѧщьнѣшютꙑсѧщьнѣшематꙑсѧщьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
тꙑсѧщьнѣшѧ, тꙑсѧщьнѣшѫ, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѫ, тꙑсѧщьнѣшѧ, тꙑсѧщьнѣшѹтꙑсѧщьнѣшеѭ, тꙑсѧщьнѣшеѫ, тꙑсѧщьнѣшеѧ, тꙑсѧщьнѣшеютꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
тꙑсѧщьнѣшѧ, тꙑсѧщьнѣшѫ, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣшь, тꙑсѧщьнѣшътꙑсѧщьнѣшамъ, тꙑсѧщьнѣшамьтꙑсѧщьнѣшѧ, тꙑсѧщьнѣше, тꙑсѧщьнѣшѫтꙑсѧщьнѣшамтꙑсѧщьнѣшахъ, тꙑсѧщьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѹ, тꙑсѧщьнѣшютꙑсѧщьнѣшаматꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшаго, тꙑсѧщьнѣшаего, тꙑсѧщьнѣшааго, тꙑсѧщьнѣшаготꙑсѧщьнѣшѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшѹемѹ, тꙑсѧщьнѣшѹѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшюмѹ, тꙑсѧщьнѣшюемѹ, тꙑсѧщьнѣшюѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
тꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѣшаго, тꙑсѧщьнѣшаего, тꙑсѧщьнѣшааго, тꙑсѧщьнѣшаготꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмътꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмътꙑсѧщьнѣтꙑсѧщьнѣше, тꙑсѧщьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхь, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмьтꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшѫѫтꙑсѧщьнѣшм, тꙑсѧщьнѣшмтꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
тꙑсѧщьнѣшѹю, тꙑсѧщьнѣшюютꙑсѧщьнѣшма, тꙑсѧщьнѣшматꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣшаго, тꙑсѧщьнѣшаего, тꙑсѧщьнѣшааго, тꙑсѧщьнѣшаготꙑсѧщьнѣшѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшѹемѹ, тꙑсѧщьнѣшѹѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшюмѹ, тꙑсѧщьнѣшюемѹ, тꙑсѧщьнѣшюѹмѹ, тꙑсѧщьнѣшюмѹтꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
тꙑсѧщьнѣшаго, тꙑсѧщьнѣшаего, тꙑсѧщьнѣшааго, тꙑсѧщьнѣшаготꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмътꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмътꙑсѧщьнѣе, тꙑсѧщьнѣ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшетꙑсѧщьнѣшаꙗ, тꙑсѧщьнѣшаѣ, тꙑсѧщьнѣшаѧтꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхь, тꙑсѧщьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмьтꙑсѧщьнѣшаꙗ, тꙑсѧщьнѣшаѣ, тꙑсѧщьнѣшаѧтꙑсѧщьнѣшм, тꙑсѧщьнѣшмтꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѹю, тꙑсѧщьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
тꙑсѧщьнѣшма, тꙑсѧщьнѣшматꙑсѧщьнѣшꙗ, тꙑсѧщьнѣшѣ, тꙑсѧщьнѣшаꙗтꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшѧѩ, тꙑсѧщьнѣшѫѫ, тꙑсѧщьнѣшаѧ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшеѥтꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѫѫ, тꙑсѧщьнѣшѫѭ, тꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшѧѩ, тꙑсѧщьнѣшюютꙑсѧщьнѣшѫѫ, тꙑсѧщьнѣшѫѭ, тꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшѧѩ, тꙑсѧщьнѣшюю, тꙑсѧщьнѣшеѭ, тꙑсѧщьнѣшеѫ, тꙑсѧщьнѣшеѧ, тꙑсѧщьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
тꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшꙗ, тꙑсѧщьнѣшѣтꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшѧѩ, тꙑсѧщьнѣшѫѫ, тꙑсѧщьнѣшаѧ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшеѥтꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхь, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмъ, тꙑсѧщьнѣшмь, тꙑсѧщьнѣшмьтꙑсѧщьнѣшѧѧ, тꙑсѧщьнѣшѧѩ, тꙑсѧщьнѣшѫѫ, тꙑсѧщьнѣшаѧ, тꙑсѧщьнѣшее, тꙑсѧщьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
тꙑсѧщьнѣшм, тꙑсѧщьнѣшмтꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхъ, тꙑсѧщьнѣшхь, тꙑсѧщьнѣшхьтꙑсѧщьнѣштꙑсѧщьнѣшѹю, тꙑсѧщьнѣшюютꙑсѧщьнѣшма, тꙑсѧщьнѣшма
тꙑсѧщьнъ -ꙑ прил Хилядолетен, който е на хиляда години повѣдѣ ꙗвѣ. шесть на десꙙте лѣтъ ѹбо сѫштѹ блаженѹѹмѹ връстоѭ. тꙑсꙙштънѹ же раꙁѹмънѫѭ хꙑтростѭ. прведе сꙙ самъ ꙗко нѣкака ста самоꙁвольна жрътва С 272.30 Изч С Гр χιλιονταετής тꙑсꙙштънъ Нвб Срв тисещилетен книж остар РРОДД тисещилетие ср книж остар ОА ЕтМл РРОДД