Исторически речник
трѹдт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѹдт сѧтрѹждѫ, трѹждѹтрѹдштрѹдтъ, трѹдть, трѹдттрѹдмъ, трѹдмь, трѹдм, трѹдмотрѹдте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трѹдѧтъ, трѹдѧть, трѹдѧттрѹдвѣтрѹдтатрѹдтетрѹдтрѹд
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трѹдмъ, трѹдмь, трѹдмтрѹдтетрѹдвѣтрѹдтатрѹдхъ, трѹдхь, трѹдхтрѹд
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
трѹдтрѹдхомъ, трѹдхомь, трѹдхом, трѹдхмꙑтрѹдстетрѹдшѧ, трѹдшѫ, трѹдша, трѹдше, трѹдхѫтрѹховѣтрѹдста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трѹдстетрѹждаахъ, трѹждахъ, трѹдѣахъ, трѹдѣхъ, трѹжахъ, трѹдѧхъ, трѹждаахь, трѹждахь, трѹдѣахь, трѹдѣхь, трѹжахь, трѹдѧхь, трѹждаах, трѹждах, трѹдѣах, трѹдѣх, трѹжах, трѹдѧхтрѹждааше, трѹждаше, трѹдѣаше, трѹдѣше, трѹжаше, трѹдѧшетрѹждааше, трѹждаше, трѹдѣаше, трѹдѣше, трѹжаше, трѹдѧшетрѹждаахомъ, трѹждахомъ, трѹдѣахомъ, трѹдѣхомъ, трѹжахомъ, трѹдѧхомъ, трѹждаахомь, трѹждахомь, трѹдѣахомь, трѹдѣхомь, трѹжахомь, трѹдѧхомь, трѹждаахом, трѹждахом, трѹдѣахом, трѹдѣхом, трѹжахом, трѹдѧхомтрѹждаашете, трѹждашете, трѹдѣашете, трѹдѣшете, трѹжашете, трѹждаасте, трѹждасте, трѹдѣасте, трѹдѣсте, трѹжасте, трѹдѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трѹждаахѫ, трѹждахѫ, трѹдѣахѫ, трѹдѣхѫ, трѹжахѫ, трѹждаахѹ, трѹждахѹ, трѹдѣахѹ, трѹдѣхѹ, трѹжахѹ, трѹдѧхѹтрѹждааховѣ, трѹждаховѣ, трѹдѣаховѣ, трѹдѣховѣ, трѹжаховѣ, трѹдѧховѣтрѹждаашета, трѹждашета, трѹдѣашета, трѹдѣшета, трѹжашета, трѹждааста, трѹждаста, трѹдѣаста, трѹдѣста, трѹжаста, трѹдѧстатрѹждаашете, трѹждашете, трѹдѣашете, трѹдѣшете, трѹжашете, трѹждаасте, трѹждасте, трѹдѣасте, трѹдѣсте, трѹжасте, трѹдѧсте
трѹдт сѧ -трѹждѫ сѧ -трѹдш сѧ несв св 1. Трудя се, полагам усилия въсѹе трѹдшѩ сѩ ꙁждѫштеї. аште не гъ стрѣжетъ града. вьсѹе бьдѣ стрѣгѫї СП 126.1 обае прѣжде варвъшхъ вамъ бесѣдѹмъ съкаꙁанꙗ.  о немьже мꙑ трѹдл сꙙ. прѣд прнесемъ С 345.17 Дам си труд да отида някъде. пѹст же мѫжꙙ жѹпанꙑ  сановтꙑ къ стѹмѹ. молꙙ го трѹдт сꙙ халꙿк҄доньскааго града С 561.8 2. Полагам духовни трудове, служейки на Бога; живея мъченически тако прлежъно трѹд сѧ о немь. ꙇ обраꙁъ бѫд емѹ СЕ 82b 18 ꙇ ꙁа нѧже трѹдлъ сꙙ естъ СЕ 58а 1 трѹдста сѧ ꙁвѣсто въ вꙿсе стотѣ съхранвъша сво тѣлесѣ С 25.28 ꙗко же ꙁа ха трѹдт сꙙ. пае же же ꙁа н҄ь ѹмьрѣт. мъꙁдамногамъ (!)  велкамъ ходата стъ С 98.30 с дн на десꙙте страстотръпьц.  добропобѣдьн мѫенц. трѹдшꙙ сꙙ дож  до коньца хса рад С 271.10 тако тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ С 279.26  елкѫ м подас слѫ ѹмꙿнѫѭ  тѣле(..)ѫѭ. трѹждѫ сѧ. тръплѭ до конꙿца Р VII 3.3 3. Уморя се, изпитам умора бѣ же тѹ стѹденецъ ѣковль. ꙇс же трѹждъ сѧ отъ пѫт. сѣдѣаше тако на стѹденьц. годна бѣ ѣко шестаа М Йо 4.6 З А то како глагол҄етъ саꙗ бъ въьнꙑ не въꙁалꙿетъ. н трꙋдтъ сꙙ С 344.27—28  ꙗкоже ловѣкъ тако жвѣаше. ꙗдѣше хлѣбъ.  жꙙдааше. хождааше ногама.  трѹждааше сꙙ. повааше.  работааше С 473.30 4. Постарая се, погрижа се за нещо ꙇ дрѣво осѫдънꙑ съсѫдъ. плодъ створі. осѫжденꙑмъ свободѫ. трѹді сѧ въ спснье комъ тварь. ꙇ крстъ прішедъ балі сѧ ѣв К 10а 30—31 5. Прич. мин. деят. като същ. трѹдвъше сѧ м мн Изморените, изтощените странънꙑмъ ѹгаждаѧ въ днъ же отъ дꙿн. хѹжде лѣпааго трѹдвъшꙙѧ сꙙ прмъ. въꙁъмъ водонось. наꙙ т пѫтьмь на рѣкѫ С 550.23 М З А СП СЕ К С Р Гр κοπιάω ἀτονέω κάμνω ἀσκέω ἀγωνίζομαι ἀγωνιάω πονέω πονέομαι πόνοι трꙋдт сѧ трѹдіт сѧ Нвб трудя се ОА ВА АК Бот Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА