Исторически речник
тръжьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тръжьнкъ, тръжьнкь, тръжънкъ, тръжънкь, тръжнкъ, тръжнкьтръжьнка, тръжънка, тръжнкатръжьнкѹ, тръжънкѹ, тръжнкѹтръжьнкъ, тръжьнкь, тръжънкъ, тръжънкь, тръжнкъ, тръжнкьтръжьнка, тръжънка, тръжнкатръжьнкомь, тръжьнкомъ, тръжънкомь, тръжънкомъ, тръжнкомь, тръжнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тръжьнцѣ, тръжънцѣ, тръжнцѣтръжьне, тръжъне, тръжнетръжьнц, тръжънц, тръжнцтръжьнкъ, тръжьнкь, тръжънкъ, тръжънкь, тръжнкъ, тръжнкьтръжьнкомъ, тръжьнкомь, тръжънкомъ, тръжънкомь, тръжнкомъ, тръжнкомьтръжьнкꙑ, тръжънкꙑ, тръжнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тръжьнкꙑ, тръжънкꙑ, тръжнкꙑтръжьнцѣхъ, тръжьнцѣхь, тръжънцѣхъ, тръжънцѣхь, тръжнцѣхъ, тръжнцѣхьтръжьнка, тръжънка, тръжнкатръжьнкѹ, тръжънкѹ, тръжнкѹтръжьнкома, тръжънкома, тръжнкома
тръжьнкъ м Банкер, сараф; човек, който се занимава с размяна на пари и търговия със злато, сребро ꙇ вьнде с въ црквъ бжѭ. ꙇ ꙁгъна вьсѧ продаѭштѧѩ. ꙇ кѹпѹѭштѧѩ въ цркве. ꙇ дъскꙑ тръжьнкъ спровръже. ꙇ сѣдалшта продаѭштхъ голѫб М Мт 21.12 ЗI, ЗП. Срв. Мк 11.15 М,З;Йо 2.15 М З подобааше т ѹбо въдат съребро мое ... тръжънкомъ. ꙇ пршьдъ аꙁъ вьꙁѧлъ ѹбо бмь свое съ лхвоѭ М Мт 25.27 З А СК Изч М З А СК ЗП Гр τραπεζίτης κολλυβιστής тръжънкъ Нвб Срв тръжище ’място за търговия’ ср