Исторически речник
тъкатII  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тъкаттъкѫ, тъкѹтъештъетъ, тъеть, тъеттъемъ, тъемь, тъем, тъемотъете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тъкѫтъ, тъкѹтъ, тъкѫть, тъкѹть, тъкѫт, тъкѹттъевѣтъетатъететъцтъц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тъцѣмъ, тъцѣмь, тъцѣмтъцѣтетъцѣвѣтъцѣтатъкахъ, тъкахь, тъкахтъка
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тъкатъкахомъ, тъкахомь, тъкахом, тъкахмꙑтъкастетъкашѧ, тъкашѫ, тъкаша, тъкаше, тъкахѫтъкаховѣтъкаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тъкастетъкаахъ, тъкахъ, тъкаахь, тъкахь, тъкаах, тъкахтъкааше, тъкашетъкааше, тъкашетъкаахомъ, тъкахомъ, тъкаахомь, тъкахомь, тъкаахом, тъкахомтъкаашете, тъкашете, тъкаасте, тъкасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тъкаахѫ, тъкахѫ, тъкаахѹ, тъкахѹтъкааховѣ, тъкаховѣтъкаашета, тъкашета, тъкааста, тъкастатъкаашете, тъкашете, тъкаасте, тъкасте
тъкат -тъкѫ -тъеш несв Бутам, блъскам, ритам шесть вонъ піѡнꙗ ношаахѫ стрьмоглавь. не могѫштемъ же мъ го дръжат. колѣнома тъкаахѫ по ребромъ. а ꙁа рѫцѣ  ꙁа ноꙁѣ влааахѫ вьпьѭшта С 137.19 тъкат дрѹгъ дрѹга διανύσσομεν τὸν πέλας Побутваме се един друг, давамe си знаци къждо же тъкаше дрѹгъ дрѹга въпрашаѧ ко стъ мѣсто ждеже мѣн лежтъ С 38.13 Изч С Гр λακτίζω Нвб Вж. при тъкат