Исторически речник
тет  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
теттепѫ, тепѹтепештепетъ, тепеть, тепеттепемъ, тепемь, тепем, тепемотепете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тепѫтъ, тепѹтъ, тепѫть, тепѹть, тепѫт, тепѹттепевѣтепетатепететептеп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тепѣмъ, тепѣмь, тепѣмтепѣтетепѣвѣтепѣта*тепохътепе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тепе*тепохомъ*тепосте*тепошѧ*тепоховѣ*тепоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*тепосте*тепѣахъ*тепѣаше*тепѣаше*тепѣахомъ*тепѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*тепѣахѫ*тепѣаховѣ*тепѣашета*тепѣашете
тет -тепѫ -тепеш несв 1. Бичувам, бия, удрям някого тъгда же платъ поѩтъ са  тепе М Йо 19.1А ꙇ тепъше ѹбѭтъ і З Лк 18.33  отъ ніхъ ѹбіете.  распьнете.  отъ ніхъ тепете. на сьньмщхъ вашіхъ.  жденете отъ града въ градъ А Мт 23.34 ї бꙑхъ тепенъ вьсь день СП 72.14 Образно. еднъ плаетꙿ сѧ дѣволъ ... сътрѧсаѩ  съсѣкаѩ. напастьм ꙇ бѣдам облагаѩ. страст наносѧ. недѫгꙑ тепꙑ СЕ 88а 20—21 2. Прен. Наранявам, поразявам, смущавам тако ѹбо съгрѣшаѫще въ бра(...)  тепѫщмъ съвѣст. немощнѹ сѫщѹ. въ ха съгрѣшат(е) Е 3б 8—9 М З А Е СП СЕ Гр μαστιγόω φραγελλόω τύπτω Нвб тепам диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА Срв Тепавица МИ ХХ,ЛИМР Тепавичарска воденица МИ ЙЗ,МИПир Тепавичаров ФИ Тепавски ФИ Тепаймаиков ФИ Тепов ФИ СтИл,РЛФИ