Исторически речник
тнь  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тньтнтнтньтньѭ, тнѭ, тнѫ, тнѧ, тнью, тнютн
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тнтнтнь, тн, тнетньмъ, тнемъ, тньмь, тнемьтньм, тнъм, тнмтньхъ, тньхь, тнехъ, тнехь
NfOuNfGuNfDu
тнтнью, тню, тнѹтньма, тнъма, тнма
тнь - ж Ремък, камшик, бич повелѣ ште  пае бт ѧ ... коньашѧ сꙙ тн  жьꙁл. тъгда вьꙁбѣсвъ сꙙ повелѣ дрѣвесꙑ бт ѧ С 178.16 Изч С Гр λῶρος Нвб Ø