Исторически речник
томтел҄ьII  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
томтельтомтелꙗ, томтелѣтомтелютомтелтомтелꙗ, томтелѣтомтелемь, томтелемъ, томтелѥмъ, томтелѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
томтелтомтеле, томтелютомтелтомтелтомтелемъ, томтелемь, томтелѥмъ, томтелѥмьтомтелѧ, томтелѩ, томтелѫ, томтеле
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
томтелтомтелхъ, томтелхьтомтелꙗ, томтелѣтомтелютомтелема, томтелѥматомтеле, томтелѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
томтелꙗ, томтелѣтомтелютомтеле, томтелѥтомтелꙗ, томтелѣтомтелемь, томтелемъ, томтелѥмъ, томтелѥмьтомтел
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
томтела, томтелꙗтомтелтомтелемъ, томтелемь, томтелѥмъ, томтелѥмьтомтела, томтелꙗтомтелтомтелхъ, томтелхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
томтелтомтелютомтелема, томтелѥматомтел, томтелꙗтомтелѧ, томтелѩ, томтелѭ, томтеле, томтелѥтомтел
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
томтелѭ, томтелѧ, томтелѩ, томтелютомтелеѭ, томтелеѫ, томтелѥѭ, томтелѥѫ, томтелею, томтелѥютомтелтомтелѧ, томтелѩ, томтелѭ, томтеле, томтелѥтомтелтомтелꙗмъ, томтелꙗмь, томтелѣмъ, томтелѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
томтелѧ, томтелѩ, томтелѭ, томтеле, томтелѥтомтелꙗм, томтелѣмтомтелꙗхъ, томтелѣхьтомтелтомтелютомтелꙗма, томтелѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
томтель, томтел, томтеле, томтелтомтелꙗго, томтелꙗего, томтелꙗаго, томтелꙗго, томтелего, томтелега, томтелѣго, томтелѣего, томтелѣаго, томтелѣго, томтелѧго, томтелѧего, томтелѧаго, томтелѧго, томтелготомтелюмѹ, томтелюемѹ, томтелюѹмѹ, томтелююмѹ, томтелюмѹ, томтелемѹ, томтелмѹтомтель, томтел, томтеле, томтелтомтелꙗго, томтелꙗего, томтелꙗаго, томтелꙗго, томтелего, томтелега, томтелѣго, томтелѣего, томтелѣаго, томтелѣго, томтелѧго, томтелѧего, томтелѧаго, томтелѧго, томтелготомтелмь, томтелмь, томтелмъ, томтелмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
томтелмь, томтелмь, томтелмъ, томтелмъ, томтелемь, томтелемъ, томтелѣмь, томтелѣмътомтель, томтел, томтеле, томтелтомтел, томтелтомтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхьтомтелмъ, томтелмъ, томтелмь, томтелмьтомтелѧѧ, томтелѩѧ, томтелѧѩ, томтелꙗѧ, томтелѧꙗ, томтелꙗꙗ, томтелꙗа, томтелее, томтеле, томтеле
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
томтелм, томтелмтомтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхьтомтелꙗꙗ, томтелѣꙗ, томтелꙗа, томтелѣа, томтелѣѣ, томтелѧѧтомтелюютомтелма, томтелматомтеле, томтелее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
томтелꙗго, томтелꙗего, томтелꙗаго, томтелꙗго, томтелего, томтелега, томтелѣго, томтелѣего, томтелѣаго, томтелѣго, томтелѧго, томтелѧего, томтелѧаго, томтелѧго, томтелготомтелюмѹ, томтелюемѹ, томтелюѹмѹ, томтелююмѹ, томтелюмѹ, томтелемѹ, томтелмѹтомтеле, томтелеетомтелꙗго, томтелꙗего, томтелꙗаго, томтелꙗго, томтелего, томтелега, томтелѣго, томтелѣего, томтелѣаго, томтелѣго, томтелѧго, томтелѧего, томтелѧаго, томтелѧго, томтелготомтелмь, томтелмь, томтелмъ, томтелмътомтелмь, томтелмь, томтелмъ, томтелмъ, томтелемь, томтелемъ, томтелѣмь, томтелѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
томтеле, томтелеетомтелꙗꙗ, томтелꙗа, томтелꙗѧ, томтелѧѧ, томтелѣꙗ, томтелѣа, томтелѣѣтомтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхьтомтелмъ, томтелмъ, томтелмь, томтелмьтомтелꙗꙗ, томтелꙗа, томтелꙗѧ, томтелѧѧ, томтелѣꙗ, томтелѣа, томтелѣѣтомтелм, томтелм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
томтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхьтомтелтомтелюютомтелма, томтелматомтелꙗꙗ, томтелꙗа, томтелѣꙗ, томтелѣа, томтелѣѣ, томтелѧѧтомтелѧѧ, томтелѩѧ, томтелее, томтелѥѥ, томтелеѥ, томтелꙗѧ, томтелѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
томтел, томтелетомтелѭѭ, томтелеѭ, томтелѧѧ, томтелѩѧ, томтелюютомтелеѭ, томтелеѫ, томтелѥѭ, томтелѥѫ, томтелѭѭ, томтелеѧ, томтелею, томтелѥѧ, томтелѥютомтел, томтелѣтомтелѧѧ, томтелѩѩ, томтелѩѧ, томтелꙗѧ, томтелѭѭ, томтелее, томтелѥе, томтелѧтомтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
томтелмъ, томтелмъ, томтелмь, томтелмьтомтелѧѧ, томтелѩѩ, томтелѩѧ, томтелꙗѧ, томтелѭѭ, томтелее, томтелѥе, томтелѧтомтелм, томтелмтомтелхъ, томтелхъ, томтелхь, томтелхьтомтелтомтелюю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
томтелма, томтелма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
томтел҄ь прил притеж Тирански, който принадлежи на тиранина, на насилника рабе бога вꙑшънѣꙿго.  пастѹше словесънъхъ овецъ. како нꙑ остав днꙑ.  с въ рѫцѣ томтел҄.  нкꙿтоже отъ насъ ѹвѣдѣ С 225.10 Изч С Гр τοῦ τυράννου Нвб Срв томителен книж остар ОА ВА БТР АР