Исторически речник
таран҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
таран҄ьтаран҄ꙗ, таран҄ѣтаран҄ютаран҄таран҄ꙗ, таран҄ѣтаран҄емь, таран҄емъ, таран҄ѥмъ, таран҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
таран҄таран҄е, таран҄ютаран҄таран҄таран҄емъ, таран҄емь, таран҄ѥмъ, таран҄ѥмьтаран҄ѧ, таран҄ѩ, таран҄ѫ, таран҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
таран҄таран҄хъ, таран҄хьтаран҄ꙗ, таран҄ѣтаран҄ютаран҄ема, таран҄ѥматаран҄е, таран҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
таран҄ꙗ, таран҄ѣтаран҄ютаран҄е, таран҄ѥтаран҄ꙗ, таран҄ѣтаран҄емь, таран҄емъ, таран҄ѥмъ, таран҄ѥмьтаран҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
таран҄а, таран҄ꙗтаран҄таран҄емъ, таран҄емь, таран҄ѥмъ, таран҄ѥмьтаран҄а, таран҄ꙗтаран҄таран҄хъ, таран҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
таран҄таран҄ютаран҄ема, таран҄ѥматаран҄, таран҄ꙗтаран҄ѧ, таран҄ѩ, таран҄ѭ, таран҄е, таран҄ѥтаран҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
таран҄ѭ, таран҄ѧ, таран҄ѩ, таран҄ютаран҄еѭ, таран҄еѫ, таран҄ѥѭ, таран҄ѥѫ, таран҄ею, таран҄ѥютаран҄таран҄ѧ, таран҄ѩ, таран҄ѭ, таран҄е, таран҄ѥтаран҄таран҄ꙗмъ, таран҄ꙗмь, таран҄ѣмъ, таран҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
таран҄ѧ, таран҄ѩ, таран҄ѭ, таран҄е, таран҄ѥтаран҄ꙗм, таран҄ѣмтаран҄ꙗхъ, таран҄ѣхьтаран҄таран҄ютаран҄ꙗма, таран҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
таран҄ь, таран҄, таран҄е, таран҄таран҄ꙗго, таран҄ꙗего, таран҄ꙗаго, таран҄ꙗго, таран҄его, таран҄ега, таран҄ѣго, таран҄ѣего, таран҄ѣаго, таран҄ѣго, таран҄ѧго, таран҄ѧего, таран҄ѧаго, таран҄ѧго, таран҄готаран҄юмѹ, таран҄юемѹ, таран҄юѹмѹ, таран҄ююмѹ, таран҄юмѹ, таран҄емѹ, таран҄мѹтаран҄ь, таран҄, таран҄е, таран҄таран҄ꙗго, таран҄ꙗего, таран҄ꙗаго, таран҄ꙗго, таран҄его, таран҄ега, таран҄ѣго, таран҄ѣего, таран҄ѣаго, таран҄ѣго, таран҄ѧго, таран҄ѧего, таран҄ѧаго, таран҄ѧго, таран҄готаран҄мь, таран҄мь, таран҄мъ, таран҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
таран҄мь, таран҄мь, таран҄мъ, таран҄мъ, таран҄емь, таран҄емъ, таран҄ѣмь, таран҄ѣмътаран҄ь, таран҄, таран҄е, таран҄таран҄, таран҄таран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хьтаран҄мъ, таран҄мъ, таран҄мь, таран҄мьтаран҄ѧѧ, таран҄ѩѧ, таран҄ѧѩ, таран҄ꙗѧ, таран҄ѧꙗ, таран҄ꙗꙗ, таран҄ꙗа, таран҄ее, таран҄е, таран҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
таран҄м, таран҄мтаран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хьтаран҄ꙗꙗ, таран҄ѣꙗ, таран҄ꙗа, таран҄ѣа, таран҄ѣѣ, таран҄ѧѧтаран҄юютаран҄ма, таран҄матаран҄е, таран҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
таран҄ꙗго, таран҄ꙗего, таран҄ꙗаго, таран҄ꙗго, таран҄его, таран҄ега, таран҄ѣго, таран҄ѣего, таран҄ѣаго, таран҄ѣго, таран҄ѧго, таран҄ѧего, таран҄ѧаго, таран҄ѧго, таран҄готаран҄юмѹ, таран҄юемѹ, таран҄юѹмѹ, таран҄ююмѹ, таран҄юмѹ, таран҄емѹ, таран҄мѹтаран҄е, таран҄еетаран҄ꙗго, таран҄ꙗего, таран҄ꙗаго, таран҄ꙗго, таран҄его, таран҄ега, таран҄ѣго, таран҄ѣего, таран҄ѣаго, таран҄ѣго, таран҄ѧго, таран҄ѧего, таран҄ѧаго, таран҄ѧго, таран҄готаран҄мь, таран҄мь, таран҄мъ, таран҄мътаран҄мь, таран҄мь, таран҄мъ, таран҄мъ, таран҄емь, таран҄емъ, таран҄ѣмь, таран҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
таран҄е, таран҄еетаран҄ꙗꙗ, таран҄ꙗа, таран҄ꙗѧ, таран҄ѧѧ, таран҄ѣꙗ, таран҄ѣа, таран҄ѣѣтаран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хьтаран҄мъ, таран҄мъ, таран҄мь, таран҄мьтаран҄ꙗꙗ, таран҄ꙗа, таран҄ꙗѧ, таран҄ѧѧ, таран҄ѣꙗ, таран҄ѣа, таран҄ѣѣтаран҄м, таран҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
таран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хьтаран҄таран҄юютаран҄ма, таран҄матаран҄ꙗꙗ, таран҄ꙗа, таран҄ѣꙗ, таран҄ѣа, таран҄ѣѣ, таран҄ѧѧтаран҄ѧѧ, таран҄ѩѧ, таран҄ее, таран҄ѥѥ, таран҄еѥ, таран҄ꙗѧ, таран҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
таран҄, таран҄етаран҄ѭѭ, таран҄еѭ, таран҄ѧѧ, таран҄ѩѧ, таран҄юютаран҄еѭ, таран҄еѫ, таран҄ѥѭ, таран҄ѥѫ, таран҄ѭѭ, таран҄еѧ, таран҄ею, таран҄ѥѧ, таран҄ѥютаран҄, таран҄ѣтаран҄ѧѧ, таран҄ѩѩ, таран҄ѩѧ, таран҄ꙗѧ, таран҄ѭѭ, таран҄ее, таран҄ѥе, таран҄ѧтаран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
таран҄мъ, таран҄мъ, таран҄мь, таран҄мьтаран҄ѧѧ, таран҄ѩѩ, таран҄ѩѧ, таран҄ꙗѧ, таран҄ѭѭ, таран҄ее, таран҄ѥе, таран҄ѧтаран҄м, таран҄мтаран҄хъ, таран҄хъ, таран҄хь, таран҄хьтаран҄таран҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
таран҄ма, таран҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
таран҄ь прил притеж ЛИ Таров, Тарин, на Тара — в Стария завет син на Нахор [Бит 11.24] и баща на Аврам, Нахор и Аран [Бит 11.26—27]; един от прадедите на Христос ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... авраамовъ. тарань. нахоровъ М Лк 3.34 З Изч М З Гр τοῦ Θάρα От евр ЛИ Tehar