Исторически речник
тврьдѣль  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
тврьдѣльтврьдѣлтврьдѣлтврьдѣльтврьдѣльѭ, тврьдѣлѭ, тврьдѣлѫ, тврьдѣлѧ, тврьдѣлью, тврьдѣлютврьдѣл
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
тврьдѣлтврьдѣлтврьдѣль, тврьдѣл, тврьдѣлетврьдѣльмъ, тврьдѣлемъ, тврьдѣльмь, тврьдѣлемьтврьдѣльм, тврьдѣлъм, тврьдѣлмтврьдѣльхъ, тврьдѣльхь, тврьдѣлехъ, тврьдѣлехь
NfOuNfGuNfDu
тврьдѣлтврьдѣлью, тврьдѣлю, тврьдѣлѹтврьдѣльма, тврьдѣлъма, тврьдѣлма
тврьдѣль - ж небесьнаꙗ тврьдѣль στερέωμα τοῦ οὐρανοῦ Небесна твърд, небосвод, небосклон да бѫдетъ свѣтъ.  бꙑстъ свѣтъ. да бѫдѫтъ. ꙁвѣꙁдꙑ по тврьдѣл небесьнѣ.  бꙑшꙙ С 317.17—18 Изч С Нвб твръдел ’крепост’ ВА Дюв Срв твръд ’небосвод небесна твърд’ ж ОА ЕтМл РРОДД твърдина ’крепост’ остар ОА ЕтМл РРОДД