Исторически речник
троьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
троьскъ, троьскьтроьскатроьскѹтроьскъ, троьскьтроьскатроьскомь, троьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
троьсцѣтроьскътроьсцтроьскъ, троьскьтроьскомъ, троьскомьтроьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
троьскꙑтроьсцѣхъ, троьсцѣхьтроьскатроьскѹтроьскоматроьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
троьскатроьскѹтроьскотроьскатроьскомь, троьскомътроьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
троьскатроьскъ, троьскьтроьскомъ, троьскомьтроьскꙑтроьскꙑтроьсцѣхъ, троьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
троьсцѣтроьскѹтроьскоматроьскатроьскꙑ, троьскѫтроьсцѣ, троьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
троьскѫ, троьскѹтроьскоѭ, троьскоѫ, троьскоѧ, троьскоютроьсцѣ, троьстѣтроьскꙑтроьскъ, троьскьтроьскамъ, троьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
троьскꙑтроьскамтроьскахъ, троьскахьтроьсцѣ, троьстѣтроьскѹтроьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
троьскꙑ, троьскꙑ, троьскотроьскаго, троьскаего, троьскааго, троьскаго, троьского, троьскога, троьскготроьскѹмѹ, троьскѹемѹ, троьскѹѹмѹ, троьскѹмѹ, троьскоомѹ, троьскомѹ, троьскоѹмѹ, троьскмѹтроьскꙑ, троьскꙑ, троьскотроьскаго, троьскаего, троьскааго, троьскаго, троьского, троьскога, троьскготроьскꙑмь, троьскꙑмь, троьскꙑмъ, троьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
троьсцѣмь, троьсцѣемь, троьсцѣѣмь, троьсцѣамь, троьсцѣмь, троьсцѣмъ, троьсцѣемъ, троьсцѣѣмъ, троьсцѣамъ, троьсцѣмъ, троьскомь, троьскомътроьскꙑ, троьскꙑ, троьскотроьсцтроьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхь, троьсцѣхъ, троьсцѣхьтроьскꙑмъ, троьскꙑмъ, троьскꙑмь, троьскꙑмь, троьсцѣмъ, троьсцѣмьтроьскꙑѧ, троьскꙑꙗ, троьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
троьскꙑм, троьскꙑмтроьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхьтроьскаꙗ, троьскаа, троьскаѣтроьскѹю, троьскоютроьскꙑма, троьскꙑматроьско, троьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
троьскаго, троьскаего, троьскааго, троьскаго, троьского, троьскога, троьскготроьскѹмѹ, троьскѹемѹ, троьскѹѹмѹ, троьскѹмѹ, троьскоомѹ, троьскомѹ, троьскоѹмѹ, троьскмѹтроьско, троьскоетроьскаго, троьскаего, троьскааго, троьскаго, троьского, троьскога, троьскготроьскꙑмь, троьскꙑмь, троьскꙑмъ, троьскꙑмътроьсцѣмь, троьсцѣемь, троьсцѣѣмь, троьсцѣамь, троьсцѣмь, троьсцѣмъ, троьсцѣемъ, троьсцѣѣмъ, троьсцѣамъ, троьсцѣмъ, троьскомь, троьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
троьско, троьскоетроьскаꙗ, троьскаа, троьскаѣ, троьскаѧтроьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхь, троьсцѣхъ, троьсцѣхьтроьскꙑмъ, троьскꙑмъ, троьскꙑмь, троьскꙑмь, троьсцѣмъ, троьсцѣмьтроьскаꙗ, троьскаа, троьскаѣ, троьскаѧтроьскꙑм, троьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
троьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхьтроьсцѣтроьскѹю, троьскоютроьскꙑма, троьскꙑматроьскаꙗ, троьскаа, троьскаѣ, троьскаѧтроьскꙑѧ, троьскꙑꙗ, троьскѫѭ, троьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
троьсцѣ, троьстѣ, троьскотроьскѫѭ, троьскѹю, троьскоѭ, троьскоютроьскѫѭ, троьскоѫ, троьскоѧ, троьскоютроьсцѣ, троьстѣтроьскꙑѧ, троьскꙑꙗ, троьскꙑетроьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьсцѣхъ, троьстѣхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхь, троьсцѣхь, троьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
троьскꙑмъ, троьскꙑмъ, троьсцѣмъ, троьстѣмъ, троьскꙑмь, троьскꙑмь, троьсцѣмь, троьстѣмьтроьскꙑѧ, троьскꙑꙗ, троьскꙑетроьскꙑм, троьскꙑмтроьскꙑхъ, троьскꙑхъ, троьскꙑхь, троьскꙑхьтроьсцѣ, троьстѣтроьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
троьскꙑма, троьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
троьскъ -ꙑ прил троьско съвъкѹпл҄ень ἡ τῆς Τριάδος ἕνωσις Според християнския догмат за Светата троица — единосъщие [единство на същността, на естеството], което се проявява в три лица [ипостаси] — Бог Отец, Бог Син и Свети Дух егдаже беꙁнаѧльнꙑ оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53a 13 Изч СЕ Нвб Вж. при троьнъ