Исторически речник
трѫбл҄ень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
трѫбл҄ен, трѫбл҄еньтрѫбл҄енꙗ, трѫбл҄ена, трѫбл҄еньꙗтрѫбл҄еню, трѫбл҄енѹ, трѫбл҄еньютрѫбл҄енмь, трѫбл҄еньмь, трѫбл҄енмъ, трѫбл҄еньмъ, трѫбл҄енмь, трѫбл҄енмътрѫбл҄ен, трѫбл҄ень, трѫбл҄ентрѫбл҄енꙗ, трѫбл҄ена, трѫбл҄еньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
трѫбл҄ен, трѫбл҄ень, трѫбл҄енетрѫбл҄енмъ, трѫбл҄еньмъ, трѫбл҄енмь, трѫбл҄еньмь, трѫбл҄енмъ, трѫбл҄енмь, трѫбл҄еномъ, трѫбл҄енамътрѫбл҄ен, трѫбл҄ень, трѫбл҄ен, трѫбл҄енмтрѫбл҄енхъ, трѫбл҄еньхъ, трѫбл҄енхь, трѫбл҄еньхь, трѫбл҄енхъ, трѫбл҄енхьтрѫбл҄ен, трѫбл҄еньтрѫбл҄еню, трѫбл҄енѹ, трѫбл҄енью
NnDu
трѫбл҄енма, трѫбл҄еньма, трѫбл҄енма, трѫбл҄енма
трѫбл҄ень -ꙗ ср Тръбене, звучене на тръба [образно] вьпль же  павьл҄ъ кажетъ глагол҄ꙙ. въ повелѣн  въ гласѣ арꙿхагг҄еловѣ. въ послѣдн҄мъ трѫбьн. сьндетъ сь небесе С 372.19—20 Изч С Гр σάλπιγξ трѫбьн Нвб Срв тръбене ОА НГер АР