Исторически речник
трꙁна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
трꙁнатрꙁнꙑ, трꙁнѫтрꙁнѣтрꙁнѫ, трꙁнѹтрꙁноѭ, трꙁноѫ, трꙁноѧ, трꙁноютрꙁнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
трꙁнотрꙁнꙑтрꙁнъ, трꙁньтрꙁнамъ, трꙁнамьтрꙁнамтрꙁнахъ, трꙁнахь
NfOuNfGuNfDu
трꙁнѣтрꙁнѹтрꙁнама
трꙁна -ꙑ ж Награда при състезания въ дно бо отъ дного огавьнꙗ. (!) раꙁно бꙑшꙙ прнос отъ дноѧ мнась ... дьвѣ бо прмꙑ дьвѣ прда.  же пꙙть такожде. онѹде же пон҄еже отъ тогожде положенꙗ. овъ множа  овъ же хѹжде прносъ покаꙁаста. да вь лѣпотѫ  на трꙁнахъ не тъьно прмета С 376.10 Изч С Гр ἔπαϑλον Нвб тризна остар ОА ВА РРОДД