Исторически речник
тгрьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тгрьскъ, тгрьскьтгрьскатгрьскѹтгрьскъ, тгрьскьтгрьскатгрьскомь, тгрьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тгрьсцѣтгрьскътгрьсцтгрьскъ, тгрьскьтгрьскомъ, тгрьскомьтгрьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тгрьскꙑтгрьсцѣхъ, тгрьсцѣхьтгрьскатгрьскѹтгрьскоматгрьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тгрьскатгрьскѹтгрьскотгрьскатгрьскомь, тгрьскомътгрьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тгрьскатгрьскъ, тгрьскьтгрьскомъ, тгрьскомьтгрьскꙑтгрьскꙑтгрьсцѣхъ, тгрьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тгрьсцѣтгрьскѹтгрьскоматгрьскатгрьскꙑ, тгрьскѫтгрьсцѣ, тгрьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тгрьскѫ, тгрьскѹтгрьскоѭ, тгрьскоѫ, тгрьскоѧ, тгрьскоютгрьсцѣ, тгрьстѣтгрьскꙑтгрьскъ, тгрьскьтгрьскамъ, тгрьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тгрьскꙑтгрьскамтгрьскахъ, тгрьскахьтгрьсцѣ, тгрьстѣтгрьскѹтгрьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
тгрьскꙑ, тгрьскꙑ, тгрьскотгрьскаго, тгрьскаего, тгрьскааго, тгрьскаго, тгрьского, тгрьскога, тгрьскготгрьскѹмѹ, тгрьскѹемѹ, тгрьскѹѹмѹ, тгрьскѹмѹ, тгрьскоомѹ, тгрьскомѹ, тгрьскоѹмѹ, тгрьскмѹтгрьскꙑ, тгрьскꙑ, тгрьскотгрьскаго, тгрьскаего, тгрьскааго, тгрьскаго, тгрьского, тгрьскога, тгрьскготгрьскꙑмь, тгрьскꙑмь, тгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
тгрьсцѣмь, тгрьсцѣемь, тгрьсцѣѣмь, тгрьсцѣамь, тгрьсцѣмь, тгрьсцѣмъ, тгрьсцѣемъ, тгрьсцѣѣмъ, тгрьсцѣамъ, тгрьсцѣмъ, тгрьскомь, тгрьскомътгрьскꙑ, тгрьскꙑ, тгрьскотгрьсцтгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхь, тгрьсцѣхъ, тгрьсцѣхьтгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмь, тгрьскꙑмь, тгрьсцѣмъ, тгрьсцѣмьтгрьскꙑѧ, тгрьскꙑꙗ, тгрьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
тгрьскꙑм, тгрьскꙑмтгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхьтгрьскаꙗ, тгрьскаа, тгрьскаѣтгрьскѹю, тгрьскоютгрьскꙑма, тгрьскꙑматгрьско, тгрьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
тгрьскаго, тгрьскаего, тгрьскааго, тгрьскаго, тгрьского, тгрьскога, тгрьскготгрьскѹмѹ, тгрьскѹемѹ, тгрьскѹѹмѹ, тгрьскѹмѹ, тгрьскоомѹ, тгрьскомѹ, тгрьскоѹмѹ, тгрьскмѹтгрьско, тгрьскоетгрьскаго, тгрьскаего, тгрьскааго, тгрьскаго, тгрьского, тгрьскога, тгрьскготгрьскꙑмь, тгрьскꙑмь, тгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмътгрьсцѣмь, тгрьсцѣемь, тгрьсцѣѣмь, тгрьсцѣамь, тгрьсцѣмь, тгрьсцѣмъ, тгрьсцѣемъ, тгрьсцѣѣмъ, тгрьсцѣамъ, тгрьсцѣмъ, тгрьскомь, тгрьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
тгрьско, тгрьскоетгрьскаꙗ, тгрьскаа, тгрьскаѣ, тгрьскаѧтгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхь, тгрьсцѣхъ, тгрьсцѣхьтгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмь, тгрьскꙑмь, тгрьсцѣмъ, тгрьсцѣмьтгрьскаꙗ, тгрьскаа, тгрьскаѣ, тгрьскаѧтгрьскꙑм, тгрьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхьтгрьсцѣтгрьскѹю, тгрьскоютгрьскꙑма, тгрьскꙑматгрьскаꙗ, тгрьскаа, тгрьскаѣ, тгрьскаѧтгрьскꙑѧ, тгрьскꙑꙗ, тгрьскѫѭ, тгрьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
тгрьсцѣ, тгрьстѣ, тгрьскотгрьскѫѭ, тгрьскѹю, тгрьскоѭ, тгрьскоютгрьскѫѭ, тгрьскоѫ, тгрьскоѧ, тгрьскоютгрьсцѣ, тгрьстѣтгрьскꙑѧ, тгрьскꙑꙗ, тгрьскꙑетгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьсцѣхъ, тгрьстѣхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхь, тгрьсцѣхь, тгрьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
тгрьскꙑмъ, тгрьскꙑмъ, тгрьсцѣмъ, тгрьстѣмъ, тгрьскꙑмь, тгрьскꙑмь, тгрьсцѣмь, тгрьстѣмьтгрьскꙑѧ, тгрьскꙑꙗ, тгрьскꙑетгрьскꙑм, тгрьскꙑмтгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхъ, тгрьскꙑхь, тгрьскꙑхьтгрьсцѣ, тгрьстѣтгрьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
тгрьскꙑма, тгрьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
тгрьскъ -ꙑ прил МИ Тигърски, който се отнася до Тигър — река в Турция, Ирак и Сирия [1950 км] се же слꙑшавъ льствꙑ.  раждегъ сꙙ гнѣвомъ.  велм въꙁъвавъ повелѣ на ѹтрꙗ на рѣцѣ тгрьстѣ да сꙙ обрꙙштѫтъ С 59.30— 60.1 Изч С Гр Τίγρις