Исторически речник
трѫдъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
трѫдъ, трѫдьтрѫдатрѫдѹ, трѫдовтрѫдъ, трѫдьтрѫдатрѫдомь, трѫдомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
трѫдѣтрѫдетрѫд, трѫдоветрѫдъ, трѫдь, трѫдовъ, трѫдовьтрѫдомъ, трѫдомь, трѫдовомъ, трѫдовомьтрѫдꙑ, трѫдовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
трѫдꙑ, трѫдовꙑ, трѫдъмтрѫдѣхъ, трѫдѣхь, трѫдохъ, трѫдохь, трѫдовохъ, трѫдовохьтрѫдатрѫдѹтрѫдома
трѫдъ м Название на болест тѧ молмъ гі ... прм раба твоего сего. сѫща несъдрава. трѫдомь СЕ 31b 7 ꙇ цѣл  отъ одръжѧщѧѩ тѣлесънꙑѩ болѣꙁн. ꙇ отъ трѫда сего ꙁъм  СЕ 31b 9—10 водьнꙑ трѫдъ ὑδρωπικός Водянка; болест, при която се набира течност в тялото сѫщааго несъдрава. трѫдомь водънꙑмь. ꙇцѣл . тѧ молмъ гі СЕ 31b 1—2 сльнъ словомъ.  дѣльмь. водънааго трѫда стрѹѧ ꙁьлꙗ С 476.27 водьнꙑ трѫдъ мѣт ὑδρωπικός εἰμι Болен съм от водянка ꙇ се лвкъ еднъ мꙑ водънꙑ трѫдъ. бѣ прѣдъ нмь М Лк 14.2А, СК М А СК СЕ С трѫдь Нвб Срв тръд ’название на няколко различни болести’ диал ДА