Исторически речник
трѧстьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трѧстьнъ, трѧстьньтрѧстьнатрѧстьнѹтрѧстьнъ, трѧстьньтрѧстьнатрѧстьномь, трѧстьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трѧстьнѣтрѧстьне, трѧстьнꙑтрѧстьнтрѧстьнъ, трѧстьньтрѧстьномъ, трѧстьномьтрѧстьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трѧстьнꙑтрѧстьнѣхъ, трѧстьнѣхьтрѧстьнатрѧстьнѹтрѧстьноматрѧстьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трѧстьнатрѧстьнѹтрѧстьнотрѧстьнатрѧстьномь, трѧстьномътрѧстьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трѧстьнатрѧстьнъ, трѧстьньтрѧстьномъ, трѧстьномьтрѧстьнатрѧстьнꙑтрѧстьнѣхъ, трѧстьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трѧстьнѣтрѧстьнѹтрѧстьноматрѧстьнатрѧстьнꙑ, трѧстьнѫтрѧстьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трѧстьнѫ, трѧстьнѹтрѧстьноѭ, трѧстьноѫ, трѧстьноѧ, трѧстьноютрѧстьнѣтрѧстьнꙑтрѧстьнъ, трѧстьньтрѧстьнамъ, трѧстьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трѧстьнꙑтрѧстьнамтрѧстьнахъ, трѧстьнахьтрѧстьнѣтрѧстьнѹтрѧстьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трѧстьнꙑ, трѧстьнꙑ, трѧстьнотрѧстьнаго, трѧстьнаего, трѧстьнааго, трѧстьнаго, трѧстьного, трѧстьнога, трѧстьнготрѧстьнѹмѹ, трѧстьнѹемѹ, трѧстьнѹѹмѹ, трѧстьнѹмѹ, трѧстьноомѹ, трѧстьномѹ, трѧстьноѹмѹ, трѧстьнмѹтрѧстьнꙑ, трѧстьнꙑ, трѧстьнотрѧстьнаго, трѧстьнаего, трѧстьнааго, трѧстьнаго, трѧстьного, трѧстьнога, трѧстьнготрѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трѧстьнѣмь, трѧстьнѣемь, трѧстьнѣѣмь, трѧстьнѣамь, трѧстьнѣмь, трѧстьнѣмъ, трѧстьнѣемъ, трѧстьнѣѣмъ, трѧстьнѣамъ, трѧстьнѣмъ, трѧстьномь, трѧстьномътрѧстьнꙑ, трѧстьнꙑ, трѧстьнотрѧстьнтрѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхь, трѧстьнѣхъ, трѧстьнѣхьтрѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмь, трѧстьнѣмъ, трѧстьнѣмьтрѧстьнꙑѧ, трѧстьнꙑꙗ, трѧстьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трѧстьнꙑм, трѧстьнꙑмтрѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхьтрѧстьнаꙗ, трѧстьнаа, трѧстьнаѣтрѧстьнѹю, трѧстьноютрѧстьнꙑма, трѧстьнꙑматрѧстьно, трѧстьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трѧстьнаго, трѧстьнаего, трѧстьнааго, трѧстьнаго, трѧстьного, трѧстьнога, трѧстьнготрѧстьнѹмѹ, трѧстьнѹемѹ, трѧстьнѹѹмѹ, трѧстьнѹмѹ, трѧстьноомѹ, трѧстьномѹ, трѧстьноѹмѹ, трѧстьнмѹтрѧстьно, трѧстьноетрѧстьнаго, трѧстьннаего, трѧстьнааго, трѧстьнаго, трѧстьного, трѧстьнога, трѧстьнготрѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмътрѧстьнѣмь, трѧстьнѣемь, трѧстьнѣѣмь, трѧстьнѣамь, трѧстьнѣмь, трѧстьнѣмъ, трѧстьнѣемъ, трѧстьнѣѣмъ, трѧстьнѣамъ, трѧстьнѣмъ, трѧстьномь, трѧстьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трѧстьно, трѧстьноетрѧстьнаꙗ, трѧстьнаа, трѧстьнаѣ, трѧстьнаѧтрѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхь, трѧстьнѣхъ, трѧстьнѣхьтрѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмь, трѧстьнѣмъ, трѧстьнѣмьтрѧстьнаꙗ, трѧстьнаа, трѧстьнаѣ, трѧстьнаѧтрѧстьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхьтрѧстьнѣтрѧстьнѹю, трѧстьноютрѧстьнꙑма, трѧстьнꙑматрѧстьнаꙗ, трѧстьнаа, трѧстьнаѣ, трѧстьнаѧтрѧстьнꙑѧ, трѧстьнꙑꙗ, трѧстьнѫѭ, трѧстьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трѧстьнѣ, трѧстьнотрѧстьнѫѭ, трѧстьнѹю, трѧстьноѭ, трѧстьноютрѧстьнѫѭ, трѧстьноѫ, трѧстьноѧ, трѧстьноютрѧстьнѣтрѧстьнꙑѧ, трѧстьнꙑꙗ, трѧстьнꙑетрѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнѣхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхь, трѧстьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трѧстьнꙑмъ, трѧстьнꙑмъ, трѧстьнѣмъ, трѧстьнꙑмь, трѧстьнꙑмь, трѧстьнѣмьтрѧстьнꙑѧ, трѧстьнꙑꙗ, трѧстьнꙑетрѧстьнꙑм, трѧстьнꙑмтрѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхъ, трѧстьнꙑхь, трѧстьнꙑхьтрѧстьнѣтрѧстьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трѧстьнꙑма, трѧстьнꙑматрѧстьнѣ, трѧстьнѣштрѧстьнѣшатрѧстьнѣшѹ, трѧстьнѣшютрѧстьнѣтрѧстьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трѧстьнѣшемь, трѧстьнѣшемътрѧстьнѣштрѧстьнѣтрѧстьнѣше, трѧстьнѣштрѧстьнѣшь, трѧстьнѣшътрѧстьнѣшемъ, трѧстьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трѧстьнѣшѧтрѧстьнѣштрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣшатрѧстьнѣшѹ, трѧстьнѣшютрѧстьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трѧстьнѣе, трѧстьнѣ, трѧстьнѣшетрѧстьнѣшатрѧстьнѣшѹ, трѧстьнѣшютрѧстьнѣе, трѧстьнѣ, трѧстьнѣшетрѧстьнѣшатрѧстьнѣшемь, трѧстьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трѧстьнѣштрѧстьнѣе, трѧстьнѣтрѧстьнѣша, трѧстьнѣштрѧстьнѣшь, трѧстьнѣшътрѧстьнѣшемъ, трѧстьнѣшемьтрѧстьнѣша, трѧстьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трѧстьнѣштрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣштрѧстьнѣшѹ, трѧстьнѣшютрѧстьнѣшематрѧстьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трѧстьнѣшѧ, трѧстьнѣшѫ, трѧстьнѣшетрѧстьнѣштрѧстьнѣшѫ, трѧстьнѣшѧ, трѧстьнѣшѹтрѧстьнѣшеѭ, трѧстьнѣшеѫ, трѧстьнѣшеѧ, трѧстьнѣшеютрѧстьнѣштрѧстьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трѧстьнѣшѧ, трѧстьнѣшѫ, трѧстьнѣшетрѧстьнѣшь, трѧстьнѣшътрѧстьнѣшамъ, трѧстьнѣшамьтрѧстьнѣшѧ, трѧстьнѣше, трѧстьнѣшѫтрѧстьнѣшамтрѧстьнѣшахъ, трѧстьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трѧстьнѣштрѧстьнѣшѹ, трѧстьнѣшютрѧстьнѣшаматрѧстьнѣ, трѧстьнѣштрѧстьнѣшаго, трѧстьнѣшаего, трѧстьнѣшааго, трѧстьнѣшаготрѧстьнѣшѹмѹ, трѧстьнѣшѹемѹ, трѧстьнѣшѹѹмѹ, трѧстьнѣшѹмѹ, трѧстьнѣшюмѹ, трѧстьнѣшюемѹ, трѧстьнѣшюѹмѹ, трѧстьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трѧстьнѣтрѧстьнѣшаго, трѧстьнѣшаего, трѧстьнѣшааго, трѧстьнѣшаготрѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмътрѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмътрѧстьнѣтрѧстьнѣше, трѧстьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхь, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмьтрѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшѫѫтрѧстьнѣшм, трѧстьнѣшмтрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трѧстьнѣшѹю, трѧстьнѣшюютрѧстьнѣшма, трѧстьнѣшматрѧстьнѣе, трѧстьнѣ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшетрѧстьнѣшаго, трѧстьнѣшаего, трѧстьнѣшааго, трѧстьнѣшаготрѧстьнѣшѹмѹ, трѧстьнѣшѹемѹ, трѧстьнѣшѹѹмѹ, трѧстьнѣшѹмѹ, трѧстьнѣшюмѹ, трѧстьнѣшюемѹ, трѧстьнѣшюѹмѹ, трѧстьнѣшюмѹтрѧстьнѣе, трѧстьнѣ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трѧстьнѣшаго, трѧстьнѣшаего, трѧстьнѣшааго, трѧстьнѣшаготрѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмътрѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмътрѧстьнѣе, трѧстьнѣ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшетрѧстьнѣшаꙗ, трѧстьнѣшаѣ, трѧстьнѣшаѧтрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхь, трѧстьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмьтрѧстьнѣшаꙗ, трѧстьнѣшаѣ, трѧстьнѣшаѧтрѧстьнѣшм, трѧстьнѣшмтрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣштрѧстьнѣшѹю, трѧстьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трѧстьнѣшма, трѧстьнѣшматрѧстьнѣшꙗ, трѧстьнѣшѣ, трѧстьнѣшаꙗтрѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшѧѩ, трѧстьнѣшѫѫ, трѧстьнѣшаѧ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшеѥтрѧстьнѣштрѧстьнѣшѫѫ, трѧстьнѣшѫѭ, трѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшѧѩ, трѧстьнѣшюютрѧстьнѣшѫѫ, трѧстьнѣшѫѭ, трѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшѧѩ, трѧстьнѣшюю, трѧстьнѣшеѭ, трѧстьнѣшеѫ, трѧстьнѣшеѧ, трѧстьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трѧстьнѣштрѧстьнѣшꙗ, трѧстьнѣшѣтрѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшѧѩ, трѧстьнѣшѫѫ, трѧстьнѣшаѧ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшеѥтрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхь, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмъ, трѧстьнѣшмь, трѧстьнѣшмьтрѧстьнѣшѧѧ, трѧстьнѣшѧѩ, трѧстьнѣшѫѫ, трѧстьнѣшаѧ, трѧстьнѣшее, трѧстьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трѧстьнѣшм, трѧстьнѣшмтрѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхъ, трѧстьнѣшхь, трѧстьнѣшхьтрѧстьнѣштрѧстьнѣшѹю, трѧстьнѣшюютрѧстьнѣшма, трѧстьнѣшма
трѧстьнъ -ꙑ прил Триделен, състоящ се от три части радѹ сѧ крьтⷭ҇е ст трѧстьн на немьже. еднь ⷣѡ троѧⷰ пльтоносець. пргвоⷣꙁ сѧ ТФ Б 4 Изч ТФ Гр τριμερής Нвб Срв три