Исторически речник
тесат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тесаттешѫ, тешѹтешештешетъ, тешеть, тешеттешемъ, тешемь, тешем, тешемотешете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тешѫтъ, тешѹтъ, тешѫть, тешѹть, тешѫт, тешѹттешевѣтешетатешететештеш
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тешмъ, тешѣмъ, тешамъ, тешмь, тешѣмь, тешамь, тешм, тешѣм, тешамтеште, тешѣте, тешататешвѣ, тешавѣтешта, тешататесахъ, тесахь, тесахтеса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тесатесахомъ, тесахомь, тесахом, тесахмꙑтесастетесашѧ, тесашѫ, тесаша, тесаше, тесахѫтесаховѣтесаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тесастетесаахъ, тесахъ, тесаахь, тесахь, тесаах, тесахтесааше, тесашетесааше, тесахътесаахомъ, тесахомъ, тесаахомь, тесахомь, тесаахом, тесахомтесаашете, тесашете, тесаасте, тесасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
тесаахѫ, тесахѫ, тесаахѹ, тесахѹтесааховѣ, тесаховѣтесаашета, тесашета, тесааста, тесастатесаашете, тесашете, тесаасте, тесасте
тесат -тешѫ -тешеш несв Дялам, сека, тесам гоже бо прѣді малꙑ вдѣаше млатꙑ ковома.  брадъвѭ тешема. то того нꙑнꙗ поставлъ с.  бога  нареш С 161.30 Изч С Нвб тесам, теша диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА