Исторически речник
трѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трѣттьрѫ, търѫ, тьрѹ, търѹтьреш, търештьретъ, търетъ, тьреть, търеть, тьрет, търеттьремъ, търемъ, тьремь, търемь, тьрем, търем, тьремо, търемотьрете, търете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тьрѫтъ, търѫтъ, тьрѹтъ, търѹтъ, тьрѫть, търѫть, тьрѹть, търѹть, тьрѫт, търѫт, тьрѹт, търѹттьревѣ, търевѣтьрета, търетатьрете, търететьр, търтьр, тър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тьрѣмъ, тьрмъ, тьрѣмь, тьрмь, тьрѣм, тьрмтьрѣте, търѣтетьрѣвѣ, търѣвѣтьрѣта, търѣтатръхъ, трьхъ, тръхь, трьхь, тръх, трьхтръ, трь, тьре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тръ, трь, тьретръхомъ, трьхомъ, тръхомь, трьхомь, тръхом, трьхомтръсте, трьстетръшѧ, трьшѧ, тръшѫ, трьшѫ, тръша, трьша, тръше, трьшетръховѣ, трьховѣтръста, трьста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тръсте, трьсте*тьрѣахъ*тьрѣаше*тьрѣаше*тьрѣахомъ*тьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*тьрѣахѫ*тьрѣаховѣ*тьрѣашета*тьрѣашете
трѣт -тьрѫ -тьреш несв Трия, търкам фарсе бо  вьс юде. аште не ѹмꙑѭтъ рѫкѹ търѫште не ѣдѧтъ. дръжѧще прѣдаане (е) старецъ М Мк 7.3 З Изч М З Гр πυγμῇ Нвб Срв трия ВА АК НТ Дюв ЕтМл БТР АР