Исторически речник
таръссьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
таръссьскъ, таръссьскьтаръссьскатаръссьскѹтаръссьскъ, таръссьскьтаръссьскатаръссьскомь, таръссьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
таръссьсцѣтаръссьскътаръссьсцтаръссьскъ, таръссьскьтаръссьскомъ, таръссьскомьтаръссьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
таръссьскꙑтаръссьсцѣхъ, таръссьсцѣхьтаръссьскатаръссьскѹтаръссьскоматаръссьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
таръссьскатаръссьскѹтаръссьскотаръссьскатаръссьскомь, таръссьскомътаръссьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
таръссьскатаръссьскъ, таръссьскьтаръссьскомъ, таръссьскомьтаръссьскꙑтаръссьскꙑтаръссьсцѣхъ, таръссьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
таръссьсцѣтаръссьскѹтаръссьскоматаръссьскатаръссьскꙑ, таръссьскѫтаръссьсцѣ, таръссьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
таръссьскѫ, таръссьскѹтаръссьскоѭ, таръссьскоѫ, таръссьскоѧ, таръссьскоютаръссьсцѣ, таръссьстѣтаръссьскꙑтаръссьскъ, таръссьскьтаръссьскамъ, таръссьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
таръссьскꙑтаръссьскамтаръссьскахъ, таръссьскахьтаръссьсцѣ, таръссьстѣтаръссьскѹтаръссьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
таръссьскꙑ, таръссьскꙑ, таръссьскотаръссьскаго, таръссьскаего, таръссьскааго, таръссьскаго, таръссьского, таръссьскога, таръссьскготаръссьскѹмѹ, таръссьскѹемѹ, таръссьскѹѹмѹ, таръссьскѹмѹ, таръссьскоомѹ, таръссьскомѹ, таръссьскоѹмѹ, таръссьскмѹтаръссьскꙑ, таръссьскꙑ, таръссьскотаръссьскаго, таръссьскаего, таръссьскааго, таръссьскаго, таръссьского, таръссьскога, таръссьскготаръссьскꙑмь, таръссьскꙑмь, таръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
таръссьсцѣмь, таръссьсцѣемь, таръссьсцѣѣмь, таръссьсцѣамь, таръссьсцѣмь, таръссьсцѣмъ, таръссьсцѣемъ, таръссьсцѣѣмъ, таръссьсцѣамъ, таръссьсцѣмъ, таръссьскомь, таръссьскомътаръссьскꙑ, таръссьскꙑ, таръссьскотаръссьсцтаръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхь, таръссьсцѣхъ, таръссьсцѣхьтаръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмь, таръссьскꙑмь, таръссьсцѣмъ, таръссьсцѣмьтаръссьскꙑѧ, таръссьскꙑꙗ, таръссьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
таръссьскꙑм, таръссьскꙑмтаръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхьтаръссьскаꙗ, таръссьскаа, таръссьскаѣтаръссьскѹю, таръссьскоютаръссьскꙑма, таръссьскꙑматаръссьско, таръссьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
таръссьскаго, таръссьскаего, таръссьскааго, таръссьскаго, таръссьского, таръссьскога, таръссьскготаръссьскѹмѹ, таръссьскѹемѹ, таръссьскѹѹмѹ, таръссьскѹмѹ, таръссьскоомѹ, таръссьскомѹ, таръссьскоѹмѹ, таръссьскмѹтаръссьско, таръссьскоетаръссьскаго, таръссьскаего, таръссьскааго, таръссьскаго, таръссьского, таръссьскога, таръссьскготаръссьскꙑмь, таръссьскꙑмь, таръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмътаръссьсцѣмь, таръссьсцѣемь, таръссьсцѣѣмь, таръссьсцѣамь, таръссьсцѣмь, таръссьсцѣмъ, таръссьсцѣемъ, таръссьсцѣѣмъ, таръссьсцѣамъ, таръссьсцѣмъ, таръссьскомь, таръссьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
таръссьско, таръссьскоетаръссьскаꙗ, таръссьскаа, таръссьскаѣ, таръссьскаѧтаръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхь, таръссьсцѣхъ, таръссьсцѣхьтаръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмь, таръссьскꙑмь, таръссьсцѣмъ, таръссьсцѣмьтаръссьскаꙗ, таръссьскаа, таръссьскаѣ, таръссьскаѧтаръссьскꙑм, таръссьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхьтаръссьсцѣтаръссьскѹю, таръссьскоютаръссьскꙑма, таръссьскꙑматаръссьскаꙗ, таръссьскаа, таръссьскаѣ, таръссьскаѧтаръссьскꙑѧ, таръссьскꙑꙗ, таръссьскѫѭ, таръссьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
таръссьсцѣ, таръссьстѣ, таръссьскотаръссьскѫѭ, таръссьскѹю, таръссьскоѭ, таръссьскоютаръссьскѫѭ, таръссьскоѫ, таръссьскоѧ, таръссьскоютаръссьсцѣ, таръссьстѣтаръссьскꙑѧ, таръссьскꙑꙗ, таръссьскꙑетаръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьсцѣхъ, таръссьстѣхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхь, таръссьсцѣхь, таръссьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
таръссьскꙑмъ, таръссьскꙑмъ, таръссьсцѣмъ, таръссьстѣмъ, таръссьскꙑмь, таръссьскꙑмь, таръссьсцѣмь, таръссьстѣмьтаръссьскꙑѧ, таръссьскꙑꙗ, таръссьскꙑетаръссьскꙑм, таръссьскꙑмтаръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхъ, таръссьскꙑхь, таръссьскꙑхьтаръссьсцѣ, таръссьстѣтаръссьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
таръссьскꙑма, таръссьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
таръссьскъ -ꙑ прил МИ Тарсийски, който се отнася до Тарсис [Тартесус] — финикийска колония на Иберийския полуостров при устието на р. Гуадалкивир на запад от Гибралтар цѣсарі тарьсьсіції отьці дарꙑ прінесѫтъ. цѣрі аравьстїі саво дарꙑ прінесѫтъ СП 71.10 дхмъ бѹръномъ съкрѹшітъ кораблѩ таръссъскꙑѩ СП 47.8 Изч СП Гр τοῦ Θαρσίς От евр Taršīš тарьсьсіскъ таръссъскъ