Исторически речник
тѣщт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
тѣщттѣщѫ, тѣщѹтѣщштѣщтъ, тѣщть, тѣщттѣщмъ, тѣщмь, тѣщм, тѣщмотѣщте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
тѣщѧтъ, тѣщѧть, тѣщѧттѣщвѣтѣщтатѣщте*тѣщ*тѣщ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
*тѣщмъ*тѣщте*тѣщвѣ*тѣщтатѣщхъ, тѣщхь, тѣщхтѣщ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
тѣщтѣщхомъ, тѣщхомь, тѣщхом, тѣщхмꙑтѣщстетѣщшѧ, тѣщшѫ, тѣщша, тѣщше, тѣщхѫтѣщховѣтѣщста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
тѣщсте*тѣщаахъ*тѣщааше*тѣщааше*тѣщаахомъ*тѣщаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*тѣщаахѫ*тѣщааховѣ*тѣщаашета*тѣщаашете
тѣщт -тѣщѫ -тѣщш несв пѣнꙑ тѣщт ἀφρίζω Излиза ми пяна из устата ꙇ отъвѣштавъ еднъ отъ народа рее. ѹтелю првѣсъ снъ мо къ тебѣ. ꙇмѫштъ дхъ нѣмъ. ꙇ же аште колжъдо метъ і. раꙁбваатъ і  пѣнꙑ тѣшттъ. ꙇ скрьжьштетъ ꙁѫбꙑ свом.  оцѣпѣнѣатъ М Мк 9.18 З А СК онъ же отъвѣштавъ емѹ гла ... прнесѣте  къ мънѣ.  прнѣсѧ  къ немѹ. ꙇ вдѣвъ ꙇ дхъ абе сътрѧсе . ꙇ падъ на ꙁем валѣаше сѧ пѣнꙑ тѣштѧ М Мк 9.20 З А СК паде тѹ пѣнꙑ тѣштꙙ  съкрѹшамъ ꙗкоже вьсѣмъ хꙑтрьцемъ  дѣлател҄емъ.  проїмꙿ вдꙙштмъ бѣжат  оставт старꙿца дного С 553.11 томѹ же ... отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с ... пьсьскꙑ же. лаѧ.  пѣнꙑ ꙁ ѹстъ тѣштꙙ.  власомъ на въꙁдѹхъ распрострътомъ С 560.8 Изч М З А СК С тѣштт Нвб Ø