Исторически речник
турьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
турьскъ, турьскьтурьскатурьскѹтурьскъ, турьскьтурьскатурьскомь, турьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
турьсцѣтурьскътурьсцтурьскъ, турьскьтурьскомъ, турьскомьтурьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
турьскꙑтурьсцѣхъ, турьсцѣхьтурьскатурьскѹтурьскоматурьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
турьскатурьскѹтурьскотурьскатурьскомь, турьскомътурьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
турьскатурьскъ, турьскьтурьскомъ, турьскомьтурьскꙑтурьскꙑтурьсцѣхъ, турьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
турьсцѣтурьскѹтурьскоматурьскатурьскꙑ, турьскѫтурьсцѣ, турьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
турьскѫ, турьскѹтурьскоѭ, турьскоѫ, турьскоѧ, турьскоютурьсцѣ, турьстѣтурьскꙑтурьскъ, турьскьтурьскамъ, турьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
турьскꙑтурьскамтурьскахъ, турьскахьтурьсцѣ, турьстѣтурьскѹтурьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
турьскꙑ, турьскꙑ, турьскотурьскаго, турьскаего, турьскааго, турьскаго, турьского, турьскога, турьскготурьскѹмѹ, турьскѹемѹ, турьскѹѹмѹ, турьскѹмѹ, турьскоомѹ, турьскомѹ, турьскоѹмѹ, турьскмѹтурьскꙑ, турьскꙑ, турьскотурьскаго, турьскаего, турьскааго, турьскаго, турьского, турьскога, турьскготурьскꙑмь, турьскꙑмь, турьскꙑмъ, турьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
турьсцѣмь, турьсцѣемь, турьсцѣѣмь, турьсцѣамь, турьсцѣмь, турьсцѣмъ, турьсцѣемъ, турьсцѣѣмъ, турьсцѣамъ, турьсцѣмъ, турьскомь, турьскомътурьскꙑ, турьскꙑ, турьскотурьсцтурьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхь, турьсцѣхъ, турьсцѣхьтурьскꙑмъ, турьскꙑмъ, турьскꙑмь, турьскꙑмь, турьсцѣмъ, турьсцѣмьтурьскꙑѧ, турьскꙑꙗ, турьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
турьскꙑм, турьскꙑмтурьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхьтурьскаꙗ, турьскаа, турьскаѣтурьскѹю, турьскоютурьскꙑма, турьскꙑматурьско, турьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
турьскаго, турьскаего, турьскааго, турьскаго, турьского, турьскога, турьскготурьскѹмѹ, турьскѹемѹ, турьскѹѹмѹ, турьскѹмѹ, турьскоомѹ, турьскомѹ, турьскоѹмѹ, турьскмѹтурьско, турьскоетурьскаго, турьскаего, турьскааго, турьскаго, турьского, турьскога, турьскготурьскꙑмь, турьскꙑмь, турьскꙑмъ, турьскꙑмътурьсцѣмь, турьсцѣемь, турьсцѣѣмь, турьсцѣамь, турьсцѣмь, турьсцѣмъ, турьсцѣемъ, турьсцѣѣмъ, турьсцѣамъ, турьсцѣмъ, турьскомь, турьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
турьско, турьскоетурьскаꙗ, турьскаа, турьскаѣ, турьскаѧтурьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхь, турьсцѣхъ, турьсцѣхьтурьскꙑмъ, турьскꙑмъ, турьскꙑмь, турьскꙑмь, турьсцѣмъ, турьсцѣмьтурьскаꙗ, турьскаа, турьскаѣ, турьскаѧтурьскꙑм, турьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
турьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхьтурьсцѣтурьскѹю, турьскоютурьскꙑма, турьскꙑматурьскаꙗ, турьскаа, турьскаѣ, турьскаѧтурьскꙑѧ, турьскꙑꙗ, турьскѫѭ, турьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
турьсцѣ, турьстѣ, турьскотурьскѫѭ, турьскѹю, турьскоѭ, турьскоютурьскѫѭ, турьскоѫ, турьскоѧ, турьскоютурьсцѣ, турьстѣтурьскꙑѧ, турьскꙑꙗ, турьскꙑетурьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьсцѣхъ, турьстѣхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхь, турьсцѣхь, турьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
турьскꙑмъ, турьскꙑмъ, турьсцѣмъ, турьстѣмъ, турьскꙑмь, турьскꙑмь, турьсцѣмь, турьстѣмьтурьскꙑѧ, турьскꙑꙗ, турьскꙑетурьскꙑм, турьскꙑмтурьскꙑхъ, турьскꙑхъ, турьскꙑхь, турьскꙑхьтурьсцѣ, турьстѣтурьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
турьскꙑма, турьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
турьскъ -ꙑ прил МИ Тирски, който се отнася до финикийския град Тир ꙇ пакꙑ шедъ съ. отъ прѣдѣлъ тѵръскъ  сѵдоньскъ. прде на море галлеско. междю прѣдѣлꙑ декапольскꙑ М Мк 7.31 З А СК Б ꙇ отъ тѫдѹ въставъ де въ прѣдѣлꙑ тѵрьскꙑ  сдоньскꙑ. ꙇ въ домъ въшедъ. не хотѣаше да б  къто юлъ. ꙇ не може ѹтат сѧ М Мк 7.24 З ꙇ съшедъ съ нм ста на мѣстѣ равьнѣ.  народъ ѹенкъ его. ꙇ мъножьсто мъного люд. отъ вьсеѩ юдеѩ  отъ ерлма. ꙇ поморѣ тѹрьска  сдоньска. ꙇже прдѫ послѹшатъ его. ꙇ сцѣлтъ сѧ отъ недѫгъ М Лк 6.17 З А ꙇ шедъ отъ тѹдѣ с. отде въ странѫ тѹрьскѫ  сѵдонъскѫ М Мт 15.21 Изч М З А СК Б Гр [τῆς] Τύρου тѹрьскъ тѵрьскъ тѵръскъ тꙿѵрꙿскъ тѵрескъ тѹръскъ