Исторически речник
троьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
троьнъ, троьньтроьнатроьнѹтроьнъ, троьньтроьнатроьномь, троьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
троьнѣтроьне, троьнꙑтроьнтроьнъ, троьньтроьномъ, троьномьтроьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
троьнꙑтроьнѣхъ, троьнѣхьтроьнатроьнѹтроьноматроьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
троьнатроьнѹтроьнотроьнатроьномь, троьномътроьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
троьнатроьнъ, троьньтроьномъ, троьномьтроьнатроьнꙑтроьнѣхъ, троьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
троьнѣтроьнѹтроьноматроьнатроьнꙑ, троьнѫтроьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
троьнѫ, троьнѹтроьноѭ, троьноѫ, троьноѧ, троьноютроьнѣтроьнꙑтроьнъ, троьньтроьнамъ, троьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
троьнꙑтроьнамтроьнахъ, троьнахьтроьнѣтроьнѹтроьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
троьнꙑ, троьнꙑ, троьнотроьнаго, троьнаего, троьнааго, троьнаго, троьного, троьнога, троьнготроьнѹмѹ, троьнѹемѹ, троьнѹѹмѹ, троьнѹмѹ, троьноомѹ, троьномѹ, троьноѹмѹ, троьнмѹтроьнꙑ, троьнꙑ, троьнотроьнаго, троьнаего, троьнааго, троьнаго, троьного, троьнога, троьнготроьнꙑмь, троьнꙑмь, троьнꙑмъ, троьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
троьнѣмь, троьнѣемь, троьнѣѣмь, троьнѣамь, троьнѣмь, троьнѣмъ, троьнѣемъ, троьнѣѣмъ, троьнѣамъ, троьнѣмъ, троьномь, троьномътроьнꙑ, троьнꙑ, троьнотроьнтроьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхь, троьнѣхъ, троьнѣхьтроьнꙑмъ, троьнꙑмъ, троьнꙑмь, троьнꙑмь, троьнѣмъ, троьнѣмьтроьнꙑѧ, троьнꙑꙗ, троьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
троьнꙑм, троьнꙑмтроьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхьтроьнаꙗ, троьнаа, троьнаѣтроьнѹю, троьноютроьнꙑма, троьнꙑматроьно, троьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
троьнаго, троьнаего, троьнааго, троьнаго, троьного, троьнога, троьнготроьнѹмѹ, троьнѹемѹ, троьнѹѹмѹ, троьнѹмѹ, троьноомѹ, троьномѹ, троьноѹмѹ, троьнмѹтроьно, троьноетроьнаго, троьннаего, троьнааго, троьнаго, троьного, троьнога, троьнготроьнꙑмь, троьнꙑмь, троьнꙑмъ, троьнꙑмътроьнѣмь, троьнѣемь, троьнѣѣмь, троьнѣамь, троьнѣмь, троьнѣмъ, троьнѣемъ, троьнѣѣмъ, троьнѣамъ, троьнѣмъ, троьномь, троьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
троьно, троьноетроьнаꙗ, троьнаа, троьнаѣ, троьнаѧтроьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхь, троьнѣхъ, троьнѣхьтроьнꙑмъ, троьнꙑмъ, троьнꙑмь, троьнꙑмь, троьнѣмъ, троьнѣмьтроьнаꙗ, троьнаа, троьнаѣ, троьнаѧтроьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
троьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхьтроьнѣтроьнѹю, троьноютроьнꙑма, троьнꙑматроьнаꙗ, троьнаа, троьнаѣ, троьнаѧтроьнꙑѧ, троьнꙑꙗ, троьнѫѭ, троьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
троьнѣ, троьнотроьнѫѭ, троьнѹю, троьноѭ, троьноютроьнѫѭ, троьноѫ, троьноѧ, троьноютроьнѣтроьнꙑѧ, троьнꙑꙗ, троьнꙑетроьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнѣхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхь, троьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
троьнꙑмъ, троьнꙑмъ, троьнѣмъ, троьнꙑмь, троьнꙑмь, троьнѣмьтроьнꙑѧ, троьнꙑꙗ, троьнꙑетроьнꙑм, троьнꙑмтроьнꙑхъ, троьнꙑхъ, троьнꙑхь, троьнꙑхьтроьнѣтроьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
троьнꙑма, троьнꙑматроьнѣ, троьнѣштроьнѣшатроьнѣшѹ, троьнѣшютроьнѣтроьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
троьнѣшемь, троьнѣшемътроьнѣштроьнѣтроьнѣше, троьнѣштроьнѣшь, троьнѣшътроьнѣшемъ, троьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
троьнѣшѧтроьнѣштроьнѣшхъ, троьнѣшхьтроьнѣшатроьнѣшѹ, троьнѣшютроьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
троьнѣе, троьнѣ, троьнѣшетроьнѣшатроьнѣшѹ, троьнѣшютроьнѣе, троьнѣ, троьнѣшетроьнѣшатроьнѣшемь, троьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
троьнѣштроьнѣе, троьнѣтроьнѣша, троьнѣштроьнѣшь, троьнѣшътроьнѣшемъ, троьнѣшемьтроьнѣша, троьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
троьнѣштроьнѣшхъ, троьнѣшхьтроьнѣштроьнѣшѹ, троьнѣшютроьнѣшематроьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
троьнѣшѧ, троьнѣшѫ, троьнѣшетроьнѣштроьнѣшѫ, троьнѣшѧ, троьнѣшѹтроьнѣшеѭ, троьнѣшеѫ, троьнѣшеѧ, троьнѣшеютроьнѣштроьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
троьнѣшѧ, троьнѣшѫ, троьнѣшетроьнѣшь, троьнѣшътроьнѣшамъ, троьнѣшамьтроьнѣшѧ, троьнѣше, троьнѣшѫтроьнѣшамтроьнѣшахъ, троьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
троьнѣштроьнѣшѹ, троьнѣшютроьнѣшаматроьнѣ, троьнѣштроьнѣшаго, троьнѣшаего, троьнѣшааго, троьнѣшаготроьнѣшѹмѹ, троьнѣшѹемѹ, троьнѣшѹѹмѹ, троьнѣшѹмѹ, троьнѣшюмѹ, троьнѣшюемѹ, троьнѣшюѹмѹ, троьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
троьнѣтроьнѣшаго, троьнѣшаего, троьнѣшааго, троьнѣшаготроьнѣшмь, троьнѣшмь, троьнѣшмъ, троьнѣшмътроьнѣшмь, троьнѣшмь, троьнѣшмъ, троьнѣшмътроьнѣтроьнѣше, троьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
троьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхь, троьнѣшхьтроьнѣшмъ, троьнѣшмъ, троьнѣшмьтроьнѣшѧѧ, троьнѣшее, троьнѣшѫѫтроьнѣшм, троьнѣшмтроьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхьтроьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
троьнѣшѹю, троьнѣшюютроьнѣшма, троьнѣшматроьнѣе, троьнѣ, троьнѣшее, троьнѣшетроьнѣшаго, троьнѣшаего, троьнѣшааго, троьнѣшаготроьнѣшѹмѹ, троьнѣшѹемѹ, троьнѣшѹѹмѹ, троьнѣшѹмѹ, троьнѣшюмѹ, троьнѣшюемѹ, троьнѣшюѹмѹ, троьнѣшюмѹтроьнѣе, троьнѣ, троьнѣшее, троьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
троьнѣшаго, троьнѣшаего, троьнѣшааго, троьнѣшаготроьнѣшмь, троьнѣшмь, троьнѣшмъ, троьнѣшмътроьнѣшмь, троьнѣшмь, троьнѣшмъ, троьнѣшмътроьнѣе, троьнѣ, троьнѣшее, троьнѣшетроьнѣшаꙗ, троьнѣшаѣ, троьнѣшаѧтроьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхь, троьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
троьнѣшмъ, троьнѣшмъ, троьнѣшмьтроьнѣшаꙗ, троьнѣшаѣ, троьнѣшаѧтроьнѣшм, троьнѣшмтроьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхьтроьнѣштроьнѣшѹю, троьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
троьнѣшма, троьнѣшматроьнѣшꙗ, троьнѣшѣ, троьнѣшаꙗтроьнѣшѧѧ, троьнѣшѧѩ, троьнѣшѫѫ, троьнѣшаѧ, троьнѣшее, троьнѣшеѥтроьнѣштроьнѣшѫѫ, троьнѣшѫѭ, троьнѣшѧѧ, троьнѣшѧѩ, троьнѣшюютроьнѣшѫѫ, троьнѣшѫѭ, троьнѣшѧѧ, троьнѣшѧѩ, троьнѣшюю, троьнѣшеѭ, троьнѣшеѫ, троьнѣшеѧ, троьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
троьнѣштроьнѣшꙗ, троьнѣшѣтроьнѣшѧѧ, троьнѣшѧѩ, троьнѣшѫѫ, троьнѣшаѧ, троьнѣшее, троьнѣшеѥтроьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхь, троьнѣшхьтроьнѣшмъ, троьнѣшмъ, троьнѣшмь, троьнѣшмьтроьнѣшѧѧ, троьнѣшѧѩ, троьнѣшѫѫ, троьнѣшаѧ, троьнѣшее, троьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
троьнѣшм, троьнѣшмтроьнѣшхъ, троьнѣшхъ, троьнѣшхь, троьнѣшхьтроьнѣштроьнѣшѹю, троьнѣшюютроьнѣшма, троьнѣшма
троьнъ -ꙑ прил троьно дносѫщь ἡ ὁμοούσιος Τριάς Според християнския догмат за Светата Троица — единосъщие [единстнво на същността, на естеството], което се проявява в три лица [ипостаси] — Бог Отец, Бог Син и Свети Дух божьствьнї же отьц льсть облвъше. стінънѫѭ  нераꙁдѣл҄ꙗмѫѭ вѣрѫ. дносѫштꙗ троънааго С 189.16 Изч С троънъ Нвб троичен остар ВА Срв троически остар ОА