Исторически речник
табьна  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
табьна, табъна, табнатабьнꙑ, табънꙑ, табнꙑтабьнѣ, табънѣ, табнѣтабьнѫ, табънѫ, табнѫ, табьнѹ, табънѹ, табнтабьноѭ, табьноѫ, табьноѧ, табьною, табъноѭ, табъноѫ, табъноѧ, табъною, табноѭ, табноѫ, табноѧ, табноютабьнѣ, табънѣ, табнѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
табьно, табъно, табнотабьнꙑ, табънꙑ, табнꙑтабьнъ, табьнь, табенъ, табеньтабьнамъ, табьнамь, табънамъ, табънамь, табнамъ, табнамьтабьнам, табънам, табнамтабьнахъ, табьнахь, табънахъ, табънахь, табнахъ, табнахь
NfOuNfGuNfDu
табьнѣ, табънѣ, табнѣтабьнѹ, табънѹ, табнѹтабьнама, табънама, табнама
табьна -ꙑ ж Тайна, нещо тайно а гоже не прѣмъ то  глаголат не сьмѣѭ. хвал҄ѫ вьлѣꙁъшаꙿго. а не ꙁѣло вьꙁштѫ вьходѹ обраꙁа. повѣдаѭ табьнѫ. а не протлъкѹѭ непротлъкованааго С 501.24 Изч С Гр μυστήριον Вж. при тана Нвб