Исторически речник
таꙗт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
таꙗттаѭ, таѫ, таѧ, таюташ, таеш, тааштатъ, таетъ, таатъ, тать, таеть, таать, тат, тает, тааттамъ, таемъ, таамъ, тамь, таемь, таамь, там, таем, таам, тамо, таемо, таамотате, таете, таате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
таѭтъ, таѫтъ, таѧтъ, таютъ, таѭть, таѫть, таѧть, тають, таѭт, таѫт, таѧт, таюттавѣ, таевѣ, таавѣтата, таета, таататате, таете, таатетата
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
тамъ, тамь, тамтатетавѣтататаꙗхъ, таахъ, таѣхъ, таꙗхь, таахь, таѣхь, таѧхъ, таѧхь, таѧхтаꙗ, таа, таѣ, таѧ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
таꙗ, таа, таѣ, таѧтаꙗхомъ, таахомъ, таѣхомъ, таꙗхомь, таахомь, таѣхомь, таꙗхом, таахом, таѣхом, таꙗхмꙑ, таахмꙑ, таѣхмꙑ, таѧхомъ, таѧхомь, таѧхомтаꙗсте, таасте, таѣсте, таѧстетаꙗшѧ, таашѧ, таѣшѧ, таꙗшѫ, таашѫ, таѣшѫ, таꙗша, тааша, таѣша, таꙗше, тааше, таѣше, таꙗхѫ, таахѫ, таѣхѫ, таѧшатаꙗховѣ, тааховѣ, таѣховѣ, таѧховѣтаꙗста, тааста, таѣста, таѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
таꙗсте, таасте, таѣсте, таѧстетаꙗахъ, таахъ, таꙗахь, таахь, таꙗах, таах, таѧхъ, таѧхь, таѧхтаꙗаше, тааше, таѧшетаꙗаше, тааше, таѧшетаꙗахомъ, таахомъ, таꙗахомь, таахомь, таꙗахом, таахом, таѧхомъ, таѧхомь, таѧхомтаꙗашете, таашете, таꙗасте, таасте, таѧшете, таѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
таꙗахѫ, таахѫ, таꙗахѹ, таахѹ, таѧхѹтаꙗаховѣ, тааховѣ, таѧховѣтаꙗашета, таашета, таꙗаста, тааста, таѧшета, таѧстатаꙗашете, таашете, таꙗасте, таасте, таѧшете, таѧсте
таꙗт -таѭ -таш несв Топя се, разтопявам се ѣко вода ꙁліхъ сѩ  раꙁідѫ сѩ кості моѩ. бꙑстъ сръдъце мое ѣко воскъ таѩ посрѣдѣ рѣва моего СП 21.15 ѣкоже іщаꙁаетъ дꙑмъ тако щеꙁнѫтъ. ѣко таетъ воскъ отъ ліцѣ огнѣ СП 67.3 Образно. дшѩ іхъ ꙁъломъ таашѩ СП 106.26 Изч СП Гр τήκομαι Нвб та̀я [се] диал НТ