Исторически речник
третьц  
третьц нареч [За] трети път се юже трет(ц) ѣв сѧ с ѹенкомъ свомъ въставъ отъ мрътвꙑхъ М Йо 21.14 З гла емѹ третц М Йо 21.17 З М З Гр [τὸ] τρίτον третц третіц Нвб Срв третиче диал Дюв третича НГер