Исторически речник
тельць  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тельць, тельцъ, телець, телецътельца, телъца, телцательцѹ, тельцю, телъцѹ, телъцю, телцѹ, телцютельць, тельцъ, телець, телецътельца, телъца, телцательцемь, тельцемъ, телцемь, телцемъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тельц, телъц, телцтелье, телетельц, телъц, телцтельць, тельцъ, телець, телецътельцемъ, тельцемь, телъцемъ, телъцемь, телцемъ, телцемьтельцѧ, тельцѫ, тельце, телъцѧ, телъцѫ, телцѧ, телцѫ, телце
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тельц, телъц, телцтельцхъ, тельцхь, телъцхъ, телъцхь, телцхъ, телцхьтельца, телъца, телцательцѹ, тельцю, телъцѹ, телъцю, телцѹ, телцютельцема, телъцема, телцема
тельць м Теле, юнец егда же снъ тво сь. ꙇꙁѣдꙑ твое мѣне съ любодѣцам прде. ꙁакла емѹ телецъ птомꙑ М Лк 15.30 З А СК ꙇ прведъше телецъ ѹптѣнꙑ ꙁаколте.  ѣдъше да веселмъ сѧ М Лк 15.23 З А СК не прмѫ отъ домѹ твоего телецъ. ні отъ стадъ твоіхъ коꙁелъ СП 49.9 тогда благоволіші жрътвѫ правьдѫ. въꙁношеньѣ въсесъжагаемаа. тогъда въꙁложетъ на олтаръ тво тельцѩ СП 50.21 блгввъꙶ. жрътвѫ аврамⷧѭ. подъ дѫбомь мамьбрскꙑмь. ꙇ телець мѧкокъ. ꙇ овенъ дръжмъ ꙁа рогъ СЕ 15b 6 тельць творт μοσχοποιέω Правя златен телец — според Библията идол, комуто се кланят евреите по време на Мойсеевото отсъствие кꙿто ѹбо понѹд ждовъ жрът велфегорѹ. л ... решт арѡнѹ. сътвор намъ богꙑ  телецъ творт С 127.14 М З А СК СП СЕ С Гр μόσχος телець телецъ Нвб телец остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА Срв теле ср телица ж Телчаров ФИ Телчарски ФИ СтИл,РЛФИ Телчека МИ ЙЗ,МИПир