Исторически речник
тома  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
томатомꙑтомѣтомѫ-томоѭ, томоѧ, томоѫ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
томѣтомо----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
тома -ꙑ м ЛИ 1. Тома, наречен Близнец — един от 12–те апостоли, според преданието умр. мъченически в гр. Маланпур [Индия]. Пр. на 6 октомври и 30 юни [Събор на 12–те апостоли] тома же еднъ отъ обою на десѧте нарцаемꙑ блꙁнецъ. не бѣ тѹ съ нм егда прде с М Йо 20.24 А, О. Срв. С498.26 гла емѹ тома г не вѣмь камо деш. ꙇ како пѫть можемъ вѣдѣт М Йо 14.5 З А СК рее же тома нарцаемꙑ блꙁнецъ. къ ѹенкомъ. ꙇдѣмъ  мꙑ да ѹмьремъ съ нмь М Йо 11.16 З А СК ꙇ по осм денъ пакꙑ бѣахѫ вънѫтрь ѹенц его. ꙇ тома съ нм. прде с двьремь ꙁатворенамъ. ꙇ ста по срѣдѣ  рее мръ вамъ М Йо 20.26А по томь гла томѣ. прнес пръста твое (е)го сѣмо. ꙇ вꙁжь рѫцѣ мо. ꙇ прнес рѫкѫ твоѭ. ꙇ вълож въ ребра моѣ. ꙇ не бѫд невѣренъ нъ вѣренъ М Йо 20.27 З А О ꙇ аньдрѣѭ  флпа. ꙇ вартоломѣа. ꙇ матътеа. ꙇ томѫ. ꙇ ѣкова алф҄еова. ꙇ тадеа  смона. кананѣа М Мк 3.18 З мⷺца окт҇ⷠо е҃ мⷱне стааⷢ апла ѳомꙑ А 122b 7 аште мене въпросꙙтъ како вьскрьсе хъ. не вѣдѣ то рекѫ ... рекѫ аꙁъ ѳома апостолъ С 511.4 т (!) бꙑстъ ѳома. ’то сꙙ сѫпротвш петрѹ. ’то сп’рш съ дрѹгꙑм С 511.7 стааго оца нашего їѡанна ꙁлатоѹстааго слово въ новѫѭ недѣл҄ѫ.  о невѣрьствї ап҇ⷪла ѳомꙑ С 498.13 море отоьно ꙁнатъ мѫжа. ноѧꙁꙑьнц ьтѫтъ ѳомѫ. вьсѧ странꙑ дьньсь праꙁдьнѹѭтъ.  сего слово акꙑ даръ владꙑцѣ прносѧтъ С 509.9 вѣстъ пастѹхъ ꙁвѣрѣ ... вѣстъ прстанште бѹрѫ. вѣстъ вонъ ратнка. вѣстъ ѳома арꙗ. вѣстъ  отъгонтъ ... не въдвортъ сꙙ с н҄м С 510.1 2. Тома I — цариградски патриарх [607— 610 г.]. Пр. на 21 март [през IX—X в. на 22 февруари и 22 март] мⷺца мⷬ҇ н҃б҃ стаго оца на҇ⷲ томъ арп҇ⷫа. црѣгра҇ⷣ А 144а 29 3. Тома — ктитор на старобългарска църква (г по)млѹ. раба своего оа(на) преꙁвтера.  раба своего ѳомѫ. съꙁъдавъшаѣ. храмъ. свѧтаего. власѣ. амнъ Т тома лѹкаваръ Името на притежателя на Синайския псалтир тома лѹкаваръ СП 23а 22 (глоса, Север., с. 23, бел. под линия) М З А СК О СП С Т Гр Θωμᾶς ѳома Нвб Срв Тома ЛИ Тома ж ЛИ Томан ЛИ Томов ФИ Томанов ФИ Томана ж ЛИ Томанка ЛИ Томчев ФИ Томчов ФИ СтИл,РЛФИ Томова падина МИ ИД,МНЛом Томов валог МИ Томови колиби МИ ЙЗ,МИПан Томевица МИ Томевата нива МИ Томеви буки МИ ЙЗ,МИПир