Исторически речник
турсъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
турсъ, турсьтурсатурсѹ, турсовтурсъ, турсьтурсатурсомь, турсомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
турсѣтурсе----
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
-----
турсъ м ЛИ Тирс — християнин от Кесария, умр. мъченически заедно с Левкий по времето на имп. Деций [249—251 г.]. Пр. на 14 декември мⷺца деⷦ҇ г҃ ҃ꙇ стааⷢ҇ тѵрса левка калнка.  стѹю мⷱкѹ флмона  аполона А 129b 20 Изч А Гр Θύρσος тѵрсъ