Исторически речник
теопстꙗ  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
теопстꙗ, теопстатеопстѩ, теопстѧ, теопстѫ, теопстетеопст, теопсттеопстѭ, теопстѫ, теопстѧ, теопстютеопстеѭ, теопстеѫ, теопстеѧтеопст, теопст
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
теопст-----
NfOuNfGuNfDu
---
теопстꙗ ж ЛИ Теописта [Теопистия] — християнка, съпруга на пълководеца Евстатий Плакида, умр. мъченически [ок. 126 г.] в Рим заедно с него и децата си Агапий и Теопист по времето на имп. Адриан [117—138 г.]. Пр. на 20 септември мⷺца сепⷠ҇ ҃. стъхъ мⷱкъ евстатіа  женꙑ его.  сновѹ. теопстѩ.  теопста  агапіѣ А 120b 17 к҃ стрстъ стхъ мкⷱ҇ъ. евстатїю  теѡпстї  ѧдома ею. агапѣ.  ѳеѡпста Е 35а 16 Изч А Е Гр Θεοπίστη теѡпстꙗ