Исторически речник
тепень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тепен, тепеньтепенꙗ, тепена, тепеньꙗтепеню, тепенѹ, тепеньютепенмь, тепеньмь, тепенмъ, тепеньмъ, тепенмь, тепенмътепен, тепень, тепентепенꙗ, тепена, тепеньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
тепен, тепень, тепенетепенмъ, тепеньмъ, тепенмь, тепеньмь, тепенмъ, тепенмь, тепеномъ, тепенамътепен, тепень, тепен, тепенмтепенхъ, тепеньхъ, тепенхь, тепеньхь, тепенхъ, тепенхьтепен, тепеньтепеню, тепенѹ, тепенью
NnDu
тепенма, тепеньма, тепенма, тепенма
тепень -ꙗ ср Бичуване, удряне с камшик  прѣдадѫтъ і ѧꙁꙑкомъ на порѭгане  тепене  пропѧте ЗI Мт 20.19 Изч З Гр [τὸ] μαστιγῶσαι тепене Нвб Срв тепане диал ОА НГер ЕтМл