Исторически речник
тѣмѧ  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
тѣмѧтѣмене, тѣмен, тѣменѣтѣментѣменемь, тѣменьмь, тѣменемъ, тѣменьмътѣмене, тѣментѣмена
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
тѣменъ, тѣменьтѣменемъ, тѣменьмъ, тѣменемь, тѣменьмьтѣменꙑ, тѣменмтѣменехъ, тѣменехь, тѣменьхъ, тѣменьхьтѣменѣ, тѣментѣменѹ
NnDu
тѣменьма, тѣменъма
тѣмѧ -тѣмене ср Теме аще... ръвле ѣдѧтъ. то платъна ста. платъ ѹрѣꙁавъше. ті лъжцѫ новѫ. положт на тѣмен Изч ПДЛек Нвб теме ОА ВА АК НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР ДА