Исторически речник
трьноплетенъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трьноплетенъ, трьноплетеньтрьноплетенатрьноплетенѹтрьноплетенъ, трьноплетеньтрьноплетенатрьноплетеномь, трьноплетеномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трьноплетенѣтрьноплетене, трьноплетенꙑтрьноплетентрьноплетенъ, трьноплетеньтрьноплетеномъ, трьноплетеномьтрьноплетенꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трьноплетенꙑтрьноплетенѣхъ, трьноплетенѣхьтрьноплетенатрьноплетенѹтрьноплетеноматрьноплетено
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трьноплетенатрьноплетенѹтрьноплетенотрьноплетенатрьноплетеномь, трьноплетеномътрьноплетенѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трьноплетенатрьноплетенъ, трьноплетеньтрьноплетеномъ, трьноплетеномьтрьноплетенатрьноплетенꙑтрьноплетенѣхъ, трьноплетенѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трьноплетенѣтрьноплетенѹтрьноплетеноматрьноплетенатрьноплетенꙑ, трьноплетенѫтрьноплетенѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трьноплетенѫ, трьноплетенѹтрьноплетеноѭ, трьноплетеноѫ, трьноплетеноѧ, трьноплетеноютрьноплетенѣтрьноплетенꙑтрьноплетенъ, трьноплетеньтрьноплетенамъ, трьноплетенамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трьноплетенꙑтрьноплетенамтрьноплетенахъ, трьноплетенахьтрьноплетенѣтрьноплетенѹтрьноплетенама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трьноплетенꙑ, трьноплетенꙑ, трьноплетенотрьноплетенаго, трьноплетенаего, трьноплетенааго, трьноплетенаго, трьноплетеного, трьноплетенога, трьноплетенготрьноплетенѹмѹ, трьноплетенѹемѹ, трьноплетенѹѹмѹ, трьноплетенѹмѹ, трьноплетеноомѹ, трьноплетеномѹ, трьноплетеноѹмѹ, трьноплетенмѹтрьноплетенꙑ, трьноплетенꙑ, трьноплетенотрьноплетенаго, трьноплетенаего, трьноплетенааго, трьноплетенаго, трьноплетеного, трьноплетенога, трьноплетенготрьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трьноплетенѣмь, трьноплетенѣемь, трьноплетенѣѣмь, трьноплетенѣамь, трьноплетенѣмь, трьноплетенѣмъ, трьноплетенѣемъ, трьноплетенѣѣмъ, трьноплетенѣамъ, трьноплетенѣмъ, трьноплетеномь, трьноплетеномътрьноплетенꙑ, трьноплетенꙑ, трьноплетенотрьноплетентрьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхь, трьноплетенѣхъ, трьноплетенѣхьтрьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмь, трьноплетенѣмъ, трьноплетенѣмьтрьноплетенꙑѧ, трьноплетенꙑꙗ, трьноплетенꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трьноплетенꙑм, трьноплетенꙑмтрьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхьтрьноплетенаꙗ, трьноплетенаа, трьноплетенаѣтрьноплетенѹю, трьноплетеноютрьноплетенꙑма, трьноплетенꙑматрьноплетено, трьноплетеное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трьноплетенаго, трьноплетенаего, трьноплетенааго, трьноплетенаго, трьноплетеного, трьноплетенога, трьноплетенготрьноплетенѹмѹ, трьноплетенѹемѹ, трьноплетенѹѹмѹ, трьноплетенѹмѹ, трьноплетеноомѹ, трьноплетеномѹ, трьноплетеноѹмѹ, трьноплетенмѹтрьноплетено, трьноплетеноетрьноплетенаго, трьноплетенаего, трьноплетенааго, трьноплетенаго, трьноплетеного, трьноплетенога, трьноплетенготрьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмътрьноплетенѣмь, трьноплетенѣемь, трьноплетенѣѣмь, трьноплетенѣамь, трьноплетенѣмь, трьноплетенѣмъ, трьноплетенѣемъ, трьноплетенѣѣмъ, трьноплетенѣамъ, трьноплетенѣмъ, трьноплетеномь, трьноплетеномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трьноплетено, трьноплетеноетрьноплетенаꙗ, трьноплетенаа, трьноплетенаѣ, трьноплетенаѧтрьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхь, трьноплетенѣхъ, трьноплетенѣхьтрьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмь, трьноплетенѣмъ, трьноплетенѣмьтрьноплетенаꙗ, трьноплетенаа, трьноплетенаѣ, трьноплетенаѧтрьноплетенꙑм, трьноплетенꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхьтрьноплетенѣтрьноплетенѹю, трьноплетеноютрьноплетенꙑма, трьноплетенꙑматрьноплетенаꙗ, трьноплетенаа, трьноплетенаѣ, трьноплетенаѧтрьноплетенꙑѧ, трьноплетенꙑꙗ, трьноплетенѫѭ, трьноплетенꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трьноплетенѣ, трьноплетенотрьноплетенѫѭ, трьноплетенѹю, трьноплетеноѭ, трьноплетеноютрьноплетенѫѭ, трьноплетеноѫ, трьноплетеноѧ, трьноплетеноютрьноплетенѣтрьноплетенꙑѧ, трьноплетенꙑꙗ, трьноплетенꙑетрьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенѣхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхь, трьноплетенѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трьноплетенꙑмъ, трьноплетенꙑмъ, трьноплетенѣмъ, трьноплетенꙑмь, трьноплетенꙑмь, трьноплетенѣмьтрьноплетенꙑѧ, трьноплетенꙑꙗ, трьноплетенꙑетрьноплетенꙑм, трьноплетенꙑмтрьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхъ, трьноплетенꙑхь, трьноплетенꙑхьтрьноплетенѣтрьноплетенѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трьноплетенꙑма, трьноплетенꙑматрьноплетенѣ, трьноплетенѣштрьноплетенѣшатрьноплетенѣшѹ, трьноплетенѣшютрьноплетенѣтрьноплетенѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трьноплетенѣшемь, трьноплетенѣшемътрьноплетенѣштрьноплетенѣтрьноплетенѣше, трьноплетенѣштрьноплетенѣшь, трьноплетенѣшътрьноплетенѣшемъ, трьноплетенѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трьноплетенѣшѧтрьноплетенѣштрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣшатрьноплетенѣшѹ, трьноплетенѣшютрьноплетенѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трьноплетенѣе, трьноплетенѣ, трьноплетенѣшетрьноплетенѣшатрьноплетенѣшѹ, трьноплетенѣшютрьноплетенѣе, трьноплетенѣ, трьноплетенѣшетрьноплетенѣшатрьноплетенѣшемь, трьноплетенѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трьноплетенѣштрьноплетенѣе, трьноплетенѣтрьноплетенѣша, трьноплетенѣштрьноплетенѣшь, трьноплетенѣшътрьноплетенѣшемъ, трьноплетенѣшемьтрьноплетенѣша, трьноплетенѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трьноплетенѣштрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣштрьноплетенѣшѹ, трьноплетенѣшютрьноплетенѣшематрьноплетенѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трьноплетенѣшѧ, трьноплетенѣшѫ, трьноплетенѣшетрьноплетенѣштрьноплетенѣшѫ, трьноплетенѣшѧ, трьноплетенѣшѹтрьноплетенѣшеѭ, трьноплетенѣшеѫ, трьноплетенѣшеѧ, трьноплетенѣшеютрьноплетенѣштрьноплетенѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трьноплетенѣшѧ, трьноплетенѣшѫ, трьноплетенѣшетрьноплетенѣшь, трьноплетенѣшътрьноплетенѣшамъ, трьноплетенѣшамьтрьноплетенѣшѧ, трьноплетенѣше, трьноплетенѣшѫтрьноплетенѣшамтрьноплетенѣшахъ, трьноплетенѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трьноплетенѣштрьноплетенѣшѹ, трьноплетенѣшютрьноплетенѣшаматрьноплетенѣ, трьноплетенѣштрьноплетенѣшаго, трьноплетенѣшаего, трьноплетенѣшааго, трьноплетенѣшаготрьноплетенѣшѹмѹ, трьноплетенѣшѹемѹ, трьноплетенѣшѹѹмѹ, трьноплетенѣшѹмѹ, трьноплетенѣшюмѹ, трьноплетенѣшюемѹ, трьноплетенѣшюѹмѹ, трьноплетенѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трьноплетенѣтрьноплетенѣшаго, трьноплетенѣшаего, трьноплетенѣшааго, трьноплетенѣшаготрьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмътрьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмътрьноплетенѣтрьноплетенѣше, трьноплетенѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхь, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмьтрьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшѫѫтрьноплетенѣшм, трьноплетенѣшмтрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трьноплетенѣшѹю, трьноплетенѣшюютрьноплетенѣшма, трьноплетенѣшматрьноплетенѣе, трьноплетенѣ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшетрьноплетенѣшаго, трьноплетенѣшаего, трьноплетенѣшааго, трьноплетенѣшаготрьноплетенѣшѹмѹ, трьноплетенѣшѹемѹ, трьноплетенѣшѹѹмѹ, трьноплетенѣшѹмѹ, трьноплетенѣшюмѹ, трьноплетенѣшюемѹ, трьноплетенѣшюѹмѹ, трьноплетенѣшюмѹтрьноплетенѣе, трьноплетенѣ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трьноплетенѣшаго, трьноплетенѣшаего, трьноплетенѣшааго, трьноплетенѣшаготрьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмътрьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмътрьноплетенѣе, трьноплетенѣ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшетрьноплетенѣшаꙗ, трьноплетенѣшаѣ, трьноплетенѣшаѧтрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхь, трьноплетенѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмьтрьноплетенѣшаꙗ, трьноплетенѣшаѣ, трьноплетенѣшаѧтрьноплетенѣшм, трьноплетенѣшмтрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣштрьноплетенѣшѹю, трьноплетенѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трьноплетенѣшма, трьноплетенѣшматрьноплетенѣшꙗ, трьноплетенѣшѣ, трьноплетенѣшаꙗтрьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшѧѩ, трьноплетенѣшѫѫ, трьноплетенѣшаѧ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшеѥтрьноплетенѣштрьноплетенѣшѫѫ, трьноплетенѣшѫѭ, трьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшѧѩ, трьноплетенѣшюютрьноплетенѣшѫѫ, трьноплетенѣшѫѭ, трьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшѧѩ, трьноплетенѣшюю, трьноплетенѣшеѭ, трьноплетенѣшеѫ, трьноплетенѣшеѧ, трьноплетенѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трьноплетенѣштрьноплетенѣшꙗ, трьноплетенѣшѣтрьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшѧѩ, трьноплетенѣшѫѫ, трьноплетенѣшаѧ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшеѥтрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхь, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмъ, трьноплетенѣшмь, трьноплетенѣшмьтрьноплетенѣшѧѧ, трьноплетенѣшѧѩ, трьноплетенѣшѫѫ, трьноплетенѣшаѧ, трьноплетенѣшее, трьноплетенѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трьноплетенѣшм, трьноплетенѣшмтрьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхъ, трьноплетенѣшхь, трьноплетенѣшхьтрьноплетенѣштрьноплетенѣшѹю, трьноплетенѣшюютрьноплетенѣшма, трьноплетенѣшма
трьноплетенъ -ꙑ прил Трънен, изплетен от тръни коп(  ꙁа)колен смѣхь.  ѡпльване  ꙋдарене.  (досажде)не. багрѣнцѫ сь вѣньцемь. трьнопл(ете)нмь ТФ 8б 13—14 Изч ТФ Калка от гр ἀκανϑόπλεκτος Вж. при трьнъ, трьнь плест Нвб