Исторически речник
теодоръII  
теодоръ [погр. С 65.4] вж теодора