Исторически речник
топрьво  
топрьво нареч Токущо, тепърва ꙗкоже тѣло юно страстьнкѹ ꙁглаждено.  ѹш мѹ свѣтьлѣ бꙑста. брада же мѹ акꙑ топрьво брадѣѭштꙋ свьтѣаше сꙙ С 142.8 Изч С Нвб топръво, топръв, топръва диал НГер ЕА ДА Срв тепърва ’едва сега’ ОА Дюв ЕтМл БТР АР