Исторически речник
трменьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трменьнъ, трменьньтрменьнатрменьнѹтрменьнъ, трменьньтрменьнатрменьномь, трменьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трменьнѣтрменьне, трменьнꙑтрменьнтрменьнъ, трменьньтрменьномъ, трменьномьтрменьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трменьнꙑтрменьнѣхъ, трменьнѣхьтрменьнатрменьнѹтрменьноматрменьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трменьнатрменьнѹтрменьнотрменьнатрменьномь, трменьномътрменьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трменьнатрменьнъ, трменьньтрменьномъ, трменьномьтрменьнатрменьнꙑтрменьнѣхъ, трменьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трменьнѣтрменьнѹтрменьноматрменьнатрменьнꙑ, трменьнѫтрменьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трменьнѫ, трменьнѹтрменьноѭ, трменьноѫ, трменьноѧ, трменьноютрменьнѣтрменьнꙑтрменьнъ, трменьньтрменьнамъ, трменьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трменьнꙑтрменьнамтрменьнахъ, трменьнахьтрменьнѣтрменьнѹтрменьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трменьнꙑ, трменьнꙑ, трменьнотрменьнаго, трменьнаего, трменьнааго, трменьнаго, трменьного, трменьнога, трменьнготрменьнѹмѹ, трменьнѹемѹ, трменьнѹѹмѹ, трменьнѹмѹ, трменьноомѹ, трменьномѹ, трменьноѹмѹ, трменьнмѹтрменьнꙑ, трменьнꙑ, трменьнотрменьнаго, трменьнаего, трменьнааго, трменьнаго, трменьного, трменьнога, трменьнготрменьнꙑмь, трменьнꙑмь, трменьнꙑмъ, трменьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трменьнѣмь, трменьнѣемь, трменьнѣѣмь, трменьнѣамь, трменьнѣмь, трменьнѣмъ, трменьнѣемъ, трменьнѣѣмъ, трменьнѣамъ, трменьнѣмъ, трменьномь, трменьномътрменьнꙑ, трменьнꙑ, трменьнотрменьнтрменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхь, трменьнѣхъ, трменьнѣхьтрменьнꙑмъ, трменьнꙑмъ, трменьнꙑмь, трменьнꙑмь, трменьнѣмъ, трменьнѣмьтрменьнꙑѧ, трменьнꙑꙗ, трменьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трменьнꙑм, трменьнꙑмтрменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхьтрменьнаꙗ, трменьнаа, трменьнаѣтрменьнѹю, трменьноютрменьнꙑма, трменьнꙑматрменьно, трменьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трменьнаго, трменьнаего, трменьнааго, трменьнаго, трменьного, трменьнога, трменьнготрменьнѹмѹ, трменьнѹемѹ, трменьнѹѹмѹ, трменьнѹмѹ, трменьноомѹ, трменьномѹ, трменьноѹмѹ, трменьнмѹтрменьно, трменьноетрменьнаго, трменьннаего, трменьнааго, трменьнаго, трменьного, трменьнога, трменьнготрменьнꙑмь, трменьнꙑмь, трменьнꙑмъ, трменьнꙑмътрменьнѣмь, трменьнѣемь, трменьнѣѣмь, трменьнѣамь, трменьнѣмь, трменьнѣмъ, трменьнѣемъ, трменьнѣѣмъ, трменьнѣамъ, трменьнѣмъ, трменьномь, трменьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трменьно, трменьноетрменьнаꙗ, трменьнаа, трменьнаѣ, трменьнаѧтрменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхь, трменьнѣхъ, трменьнѣхьтрменьнꙑмъ, трменьнꙑмъ, трменьнꙑмь, трменьнꙑмь, трменьнѣмъ, трменьнѣмьтрменьнаꙗ, трменьнаа, трменьнаѣ, трменьнаѧтрменьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхьтрменьнѣтрменьнѹю, трменьноютрменьнꙑма, трменьнꙑматрменьнаꙗ, трменьнаа, трменьнаѣ, трменьнаѧтрменьнꙑѧ, трменьнꙑꙗ, трменьнѫѭ, трменьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трменьнѣ, трменьнотрменьнѫѭ, трменьнѹю, трменьноѭ, трменьноютрменьнѫѭ, трменьноѫ, трменьноѧ, трменьноютрменьнѣтрменьнꙑѧ, трменьнꙑꙗ, трменьнꙑетрменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнѣхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхь, трменьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трменьнꙑмъ, трменьнꙑмъ, трменьнѣмъ, трменьнꙑмь, трменьнꙑмь, трменьнѣмьтрменьнꙑѧ, трменьнꙑꙗ, трменьнꙑетрменьнꙑм, трменьнꙑмтрменьнꙑхъ, трменьнꙑхъ, трменьнꙑхь, трменьнꙑхьтрменьнѣтрменьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трменьнꙑма, трменьнꙑматрменьнѣ, трменьнѣштрменьнѣшатрменьнѣшѹ, трменьнѣшютрменьнѣтрменьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трменьнѣшемь, трменьнѣшемътрменьнѣштрменьнѣтрменьнѣше, трменьнѣштрменьнѣшь, трменьнѣшътрменьнѣшемъ, трменьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трменьнѣшѧтрменьнѣштрменьнѣшхъ, трменьнѣшхьтрменьнѣшатрменьнѣшѹ, трменьнѣшютрменьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трменьнѣе, трменьнѣ, трменьнѣшетрменьнѣшатрменьнѣшѹ, трменьнѣшютрменьнѣе, трменьнѣ, трменьнѣшетрменьнѣшатрменьнѣшемь, трменьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трменьнѣштрменьнѣе, трменьнѣтрменьнѣша, трменьнѣштрменьнѣшь, трменьнѣшътрменьнѣшемъ, трменьнѣшемьтрменьнѣша, трменьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трменьнѣштрменьнѣшхъ, трменьнѣшхьтрменьнѣштрменьнѣшѹ, трменьнѣшютрменьнѣшематрменьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трменьнѣшѧ, трменьнѣшѫ, трменьнѣшетрменьнѣштрменьнѣшѫ, трменьнѣшѧ, трменьнѣшѹтрменьнѣшеѭ, трменьнѣшеѫ, трменьнѣшеѧ, трменьнѣшеютрменьнѣштрменьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трменьнѣшѧ, трменьнѣшѫ, трменьнѣшетрменьнѣшь, трменьнѣшътрменьнѣшамъ, трменьнѣшамьтрменьнѣшѧ, трменьнѣше, трменьнѣшѫтрменьнѣшамтрменьнѣшахъ, трменьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трменьнѣштрменьнѣшѹ, трменьнѣшютрменьнѣшаматрменьнѣ, трменьнѣштрменьнѣшаго, трменьнѣшаего, трменьнѣшааго, трменьнѣшаготрменьнѣшѹмѹ, трменьнѣшѹемѹ, трменьнѣшѹѹмѹ, трменьнѣшѹмѹ, трменьнѣшюмѹ, трменьнѣшюемѹ, трменьнѣшюѹмѹ, трменьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трменьнѣтрменьнѣшаго, трменьнѣшаего, трменьнѣшааго, трменьнѣшаготрменьнѣшмь, трменьнѣшмь, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмътрменьнѣшмь, трменьнѣшмь, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмътрменьнѣтрменьнѣше, трменьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхь, трменьнѣшхьтрменьнѣшмъ, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмьтрменьнѣшѧѧ, трменьнѣшее, трменьнѣшѫѫтрменьнѣшм, трменьнѣшмтрменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхьтрменьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трменьнѣшѹю, трменьнѣшюютрменьнѣшма, трменьнѣшматрменьнѣе, трменьнѣ, трменьнѣшее, трменьнѣшетрменьнѣшаго, трменьнѣшаего, трменьнѣшааго, трменьнѣшаготрменьнѣшѹмѹ, трменьнѣшѹемѹ, трменьнѣшѹѹмѹ, трменьнѣшѹмѹ, трменьнѣшюмѹ, трменьнѣшюемѹ, трменьнѣшюѹмѹ, трменьнѣшюмѹтрменьнѣе, трменьнѣ, трменьнѣшее, трменьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трменьнѣшаго, трменьнѣшаего, трменьнѣшааго, трменьнѣшаготрменьнѣшмь, трменьнѣшмь, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмътрменьнѣшмь, трменьнѣшмь, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмътрменьнѣе, трменьнѣ, трменьнѣшее, трменьнѣшетрменьнѣшаꙗ, трменьнѣшаѣ, трменьнѣшаѧтрменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхь, трменьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трменьнѣшмъ, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмьтрменьнѣшаꙗ, трменьнѣшаѣ, трменьнѣшаѧтрменьнѣшм, трменьнѣшмтрменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхьтрменьнѣштрменьнѣшѹю, трменьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трменьнѣшма, трменьнѣшматрменьнѣшꙗ, трменьнѣшѣ, трменьнѣшаꙗтрменьнѣшѧѧ, трменьнѣшѧѩ, трменьнѣшѫѫ, трменьнѣшаѧ, трменьнѣшее, трменьнѣшеѥтрменьнѣштрменьнѣшѫѫ, трменьнѣшѫѭ, трменьнѣшѧѧ, трменьнѣшѧѩ, трменьнѣшюютрменьнѣшѫѫ, трменьнѣшѫѭ, трменьнѣшѧѧ, трменьнѣшѧѩ, трменьнѣшюю, трменьнѣшеѭ, трменьнѣшеѫ, трменьнѣшеѧ, трменьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трменьнѣштрменьнѣшꙗ, трменьнѣшѣтрменьнѣшѧѧ, трменьнѣшѧѩ, трменьнѣшѫѫ, трменьнѣшаѧ, трменьнѣшее, трменьнѣшеѥтрменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхь, трменьнѣшхьтрменьнѣшмъ, трменьнѣшмъ, трменьнѣшмь, трменьнѣшмьтрменьнѣшѧѧ, трменьнѣшѧѩ, трменьнѣшѫѫ, трменьнѣшаѧ, трменьнѣшее, трменьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трменьнѣшм, трменьнѣшмтрменьнѣшхъ, трменьнѣшхъ, трменьнѣшхь, трменьнѣшхьтрменьнѣштрменьнѣшѹю, трменьнѣшюютрменьнѣшма, трменьнѣшма
трменьнъ -ꙑ прил Наричан с три имена, триименен [за Бог Отец, Бог Син и Свети Дух]  вьꙁдѣвъ на вꙑсотѫ о ї рѫцѣ помол сꙙ.  пріꙁъвавъ сто трменьно мꙙ С 44.14 Като същ. трменьнаꙗ ср мн ἠ τρισώνυμος ὀνομασία Триименните Бог Отец, Бог Син и Свети Дух с ѹбо трїменьнаꙗ дꙿно сѫтъ бжьство. днъ стъ бъ С 28.26 Изч С Гр τῆς τριάδος Нвб Срв три