Исторически речник
трѫбьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
трѫбьнъ, трѫбьньтрѫбьнатрѫбьнѹтрѫбьнъ, трѫбьньтрѫбьнатрѫбьномь, трѫбьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
трѫбьнѣтрѫбьне, трѫбьнꙑтрѫбьнтрѫбьнъ, трѫбьньтрѫбьномъ, трѫбьномьтрѫбьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
трѫбьнꙑтрѫбьнѣхъ, трѫбьнѣхьтрѫбьнатрѫбьнѹтрѫбьноматрѫбьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
трѫбьнатрѫбьнѹтрѫбьнотрѫбьнатрѫбьномь, трѫбьномътрѫбьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
трѫбьнатрѫбьнъ, трѫбьньтрѫбьномъ, трѫбьномьтрѫбьнатрѫбьнꙑтрѫбьнѣхъ, трѫбьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
трѫбьнѣтрѫбьнѹтрѫбьноматрѫбьнатрѫбьнꙑ, трѫбьнѫтрѫбьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
трѫбьнѫ, трѫбьнѹтрѫбьноѭ, трѫбьноѫ, трѫбьноѧ, трѫбьноютрѫбьнѣтрѫбьнꙑтрѫбьнъ, трѫбьньтрѫбьнамъ, трѫбьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
трѫбьнꙑтрѫбьнамтрѫбьнахъ, трѫбьнахьтрѫбьнѣтрѫбьнѹтрѫбьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
трѫбьнꙑ, трѫбьнꙑ, трѫбьнотрѫбьнаго, трѫбьнаего, трѫбьнааго, трѫбьнаго, трѫбьного, трѫбьнога, трѫбьнготрѫбьнѹмѹ, трѫбьнѹемѹ, трѫбьнѹѹмѹ, трѫбьнѹмѹ, трѫбьноомѹ, трѫбьномѹ, трѫбьноѹмѹ, трѫбьнмѹтрѫбьнꙑ, трѫбьнꙑ, трѫбьнотрѫбьнаго, трѫбьнаего, трѫбьнааго, трѫбьнаго, трѫбьного, трѫбьнога, трѫбьнготрѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
трѫбьнѣмь, трѫбьнѣемь, трѫбьнѣѣмь, трѫбьнѣамь, трѫбьнѣмь, трѫбьнѣмъ, трѫбьнѣемъ, трѫбьнѣѣмъ, трѫбьнѣамъ, трѫбьнѣмъ, трѫбьномь, трѫбьномътрѫбьнꙑ, трѫбьнꙑ, трѫбьнотрѫбьнтрѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхь, трѫбьнѣхъ, трѫбьнѣхьтрѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмь, трѫбьнѣмъ, трѫбьнѣмьтрѫбьнꙑѧ, трѫбьнꙑꙗ, трѫбьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
трѫбьнꙑм, трѫбьнꙑмтрѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхьтрѫбьнаꙗ, трѫбьнаа, трѫбьнаѣтрѫбьнѹю, трѫбьноютрѫбьнꙑма, трѫбьнꙑматрѫбьно, трѫбьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
трѫбьнаго, трѫбьнаего, трѫбьнааго, трѫбьнаго, трѫбьного, трѫбьнога, трѫбьнготрѫбьнѹмѹ, трѫбьнѹемѹ, трѫбьнѹѹмѹ, трѫбьнѹмѹ, трѫбьноомѹ, трѫбьномѹ, трѫбьноѹмѹ, трѫбьнмѹтрѫбьно, трѫбьноетрѫбьнаго, трѫбьннаего, трѫбьнааго, трѫбьнаго, трѫбьного, трѫбьнога, трѫбьнготрѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмътрѫбьнѣмь, трѫбьнѣемь, трѫбьнѣѣмь, трѫбьнѣамь, трѫбьнѣмь, трѫбьнѣмъ, трѫбьнѣемъ, трѫбьнѣѣмъ, трѫбьнѣамъ, трѫбьнѣмъ, трѫбьномь, трѫбьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
трѫбьно, трѫбьноетрѫбьнаꙗ, трѫбьнаа, трѫбьнаѣ, трѫбьнаѧтрѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхь, трѫбьнѣхъ, трѫбьнѣхьтрѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмь, трѫбьнѣмъ, трѫбьнѣмьтрѫбьнаꙗ, трѫбьнаа, трѫбьнаѣ, трѫбьнаѧтрѫбьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхьтрѫбьнѣтрѫбьнѹю, трѫбьноютрѫбьнꙑма, трѫбьнꙑматрѫбьнаꙗ, трѫбьнаа, трѫбьнаѣ, трѫбьнаѧтрѫбьнꙑѧ, трѫбьнꙑꙗ, трѫбьнѫѭ, трѫбьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
трѫбьнѣ, трѫбьнотрѫбьнѫѭ, трѫбьнѹю, трѫбьноѭ, трѫбьноютрѫбьнѫѭ, трѫбьноѫ, трѫбьноѧ, трѫбьноютрѫбьнѣтрѫбьнꙑѧ, трѫбьнꙑꙗ, трѫбьнꙑетрѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнѣхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхь, трѫбьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
трѫбьнꙑмъ, трѫбьнꙑмъ, трѫбьнѣмъ, трѫбьнꙑмь, трѫбьнꙑмь, трѫбьнѣмьтрѫбьнꙑѧ, трѫбьнꙑꙗ, трѫбьнꙑетрѫбьнꙑм, трѫбьнꙑмтрѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхъ, трѫбьнꙑхь, трѫбьнꙑхьтрѫбьнѣтрѫбьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
трѫбьнꙑма, трѫбьнꙑматрѫбьнѣ, трѫбьнѣштрѫбьнѣшатрѫбьнѣшѹ, трѫбьнѣшютрѫбьнѣтрѫбьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
трѫбьнѣшемь, трѫбьнѣшемътрѫбьнѣштрѫбьнѣтрѫбьнѣше, трѫбьнѣштрѫбьнѣшь, трѫбьнѣшътрѫбьнѣшемъ, трѫбьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
трѫбьнѣшѧтрѫбьнѣштрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣшатрѫбьнѣшѹ, трѫбьнѣшютрѫбьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
трѫбьнѣе, трѫбьнѣ, трѫбьнѣшетрѫбьнѣшатрѫбьнѣшѹ, трѫбьнѣшютрѫбьнѣе, трѫбьнѣ, трѫбьнѣшетрѫбьнѣшатрѫбьнѣшемь, трѫбьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
трѫбьнѣштрѫбьнѣе, трѫбьнѣтрѫбьнѣша, трѫбьнѣштрѫбьнѣшь, трѫбьнѣшътрѫбьнѣшемъ, трѫбьнѣшемьтрѫбьнѣша, трѫбьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
трѫбьнѣштрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣштрѫбьнѣшѹ, трѫбьнѣшютрѫбьнѣшематрѫбьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
трѫбьнѣшѧ, трѫбьнѣшѫ, трѫбьнѣшетрѫбьнѣштрѫбьнѣшѫ, трѫбьнѣшѧ, трѫбьнѣшѹтрѫбьнѣшеѭ, трѫбьнѣшеѫ, трѫбьнѣшеѧ, трѫбьнѣшеютрѫбьнѣштрѫбьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
трѫбьнѣшѧ, трѫбьнѣшѫ, трѫбьнѣшетрѫбьнѣшь, трѫбьнѣшътрѫбьнѣшамъ, трѫбьнѣшамьтрѫбьнѣшѧ, трѫбьнѣше, трѫбьнѣшѫтрѫбьнѣшамтрѫбьнѣшахъ, трѫбьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
трѫбьнѣштрѫбьнѣшѹ, трѫбьнѣшютрѫбьнѣшаматрѫбьнѣ, трѫбьнѣштрѫбьнѣшаго, трѫбьнѣшаего, трѫбьнѣшааго, трѫбьнѣшаготрѫбьнѣшѹмѹ, трѫбьнѣшѹемѹ, трѫбьнѣшѹѹмѹ, трѫбьнѣшѹмѹ, трѫбьнѣшюмѹ, трѫбьнѣшюемѹ, трѫбьнѣшюѹмѹ, трѫбьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
трѫбьнѣтрѫбьнѣшаго, трѫбьнѣшаего, трѫбьнѣшааго, трѫбьнѣшаготрѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмътрѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмътрѫбьнѣтрѫбьнѣше, трѫбьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхь, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмьтрѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшѫѫтрѫбьнѣшм, трѫбьнѣшмтрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
трѫбьнѣшѹю, трѫбьнѣшюютрѫбьнѣшма, трѫбьнѣшматрѫбьнѣе, трѫбьнѣ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшетрѫбьнѣшаго, трѫбьнѣшаего, трѫбьнѣшааго, трѫбьнѣшаготрѫбьнѣшѹмѹ, трѫбьнѣшѹемѹ, трѫбьнѣшѹѹмѹ, трѫбьнѣшѹмѹ, трѫбьнѣшюмѹ, трѫбьнѣшюемѹ, трѫбьнѣшюѹмѹ, трѫбьнѣшюмѹтрѫбьнѣе, трѫбьнѣ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
трѫбьнѣшаго, трѫбьнѣшаего, трѫбьнѣшааго, трѫбьнѣшаготрѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмътрѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмътрѫбьнѣе, трѫбьнѣ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшетрѫбьнѣшаꙗ, трѫбьнѣшаѣ, трѫбьнѣшаѧтрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхь, трѫбьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмьтрѫбьнѣшаꙗ, трѫбьнѣшаѣ, трѫбьнѣшаѧтрѫбьнѣшм, трѫбьнѣшмтрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣштрѫбьнѣшѹю, трѫбьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
трѫбьнѣшма, трѫбьнѣшматрѫбьнѣшꙗ, трѫбьнѣшѣ, трѫбьнѣшаꙗтрѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшѧѩ, трѫбьнѣшѫѫ, трѫбьнѣшаѧ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшеѥтрѫбьнѣштрѫбьнѣшѫѫ, трѫбьнѣшѫѭ, трѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшѧѩ, трѫбьнѣшюютрѫбьнѣшѫѫ, трѫбьнѣшѫѭ, трѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшѧѩ, трѫбьнѣшюю, трѫбьнѣшеѭ, трѫбьнѣшеѫ, трѫбьнѣшеѧ, трѫбьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
трѫбьнѣштрѫбьнѣшꙗ, трѫбьнѣшѣтрѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшѧѩ, трѫбьнѣшѫѫ, трѫбьнѣшаѧ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшеѥтрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхь, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмъ, трѫбьнѣшмь, трѫбьнѣшмьтрѫбьнѣшѧѧ, трѫбьнѣшѧѩ, трѫбьнѣшѫѫ, трѫбьнѣшаѧ, трѫбьнѣшее, трѫбьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
трѫбьнѣшм, трѫбьнѣшмтрѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхъ, трѫбьнѣшхь, трѫбьнѣшхьтрѫбьнѣштрѫбьнѣшѹю, трѫбьнѣшюютрѫбьнѣшма, трѫбьнѣшма
трѫбьнъ -ꙑ прил Тръбен, който е свързан с тръба [образно] ꙇ посълетъ анћлꙑ съ гласомъ велемь трѫбънꙑмь. ꙇ съберетъ ꙁбъранꙑѩ его. отъ етꙑръ вѣтръ. отъ етꙑръ вѣтръ. отъ кнцъ нбсъ до конецъ хъ М Мт 24.31 З А СК Н въꙁіде бъ во вьсклкновенꙑ. гъ въ гласѣ трѫбьнѣ. поте бѹ нашемѹ поіте. поіте црю нашемѹ поіте СП 46.6 Срв.С 478.29—30 Изч М З А СК Н СП С Гр [τῆς] σάλπιγγος трѫбънъ Нвб тръбен ОА ВА Дюв ЕтМл БТР АР