Исторически речник
трошт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
трошттрошѫ, трошѹтрошштроштъ, трошть, трошттрошмъ, трошмь, трошм, трошмотроште
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
трошѧтъ, трошѧть, трошѧттрошвѣтроштатроштетроштрош
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
трошмъ, трошмь, трошмтроштетрошвѣтроштатрошхъ, трошхь, трошхтрош
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
троштрошхомъ, трошхомь, трошхом, трошхмꙑтрошстетрошшѧ, трошшѫ, трошша, трошше, трошхѫтрошховѣтрошста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
трошстетрошаахъ, трошахъ, трошаахь, трошахь, трошаах, трошахтрошааше, трошашетрошааше, трошашетрошаахомъ, трошахомъ, трошаахомь, трошахомь, трошаахом, трошахомтрошаашете, трошашете, трошаасте, трошасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
трошаахѫ, трошахѫ, трошаахѹ, трошахѹтрошааховѣ, трошаховѣтрошаашета, трошашета, трошааста, трошастатрошаашете, трошашете, трошаасте, трошасте
трошт -трошѫ -трошш несв 1. Унищожавам, съсипвам, погубвам вдш л старе. како пльт твоѧ нꙑн҄ѣ трошꙙтъ сꙙ огн҄емъ С 231.21 2. Прен. Изразходвам, пръскам, харча [пари, блага, средства] да ѹбо пѹстошъ не трош сѫштхъ на крьмьѧ  тъштеславьꙗ С 373.29 трошѧ м ед [ὁ] σκορπίζων Този, който пропилява, прахосник оньде бо бѭштааго  пꙗнааго  господьско трошꙙштааго  погѹбьꙗѭштааго мѫтъ С 370.23 трошт сѧ С Гр δαπανάω ἀναλίσκω Нвб троша [се] ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА