Исторически речник
тропар҄ь  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тропар҄ьтропар҄ꙗ, тропар҄ѣтропар҄ютропар҄ьтропар҄ꙗ, тропар҄ѣтропар҄емь, тропар҄емъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тропар҄тропар҄ютропар҄, тропар҄етропар҄ь, тропар҄, тропар҄етропар҄емъ, тропар҄емьтропар҄ѧ, тропар҄е
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тропар҄тропар҄хъ, тропар҄хьтропар҄ꙗ, тропар҄ѣтропар҄ютропар҄ема
тропар҄ь -ꙗ м Тропар, кратка еднострофична църковна песен тропаръ Е 27а 6 Срв.Е 27а 9 Е27а 13 Изч Е От гр τροπάριον тропаръ Нвб тропар църк ОА ВА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР РРОДД