Исторически речник
трѹждань  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
трѹждан, трѹжданьтрѹжданꙗ, трѹждана, трѹжданьꙗтрѹжданю, трѹжданѹ, трѹжданьютрѹжданмь, трѹжданьмь, трѹжданмъ, трѹжданьмъ, трѹжданмь, трѹжданмътрѹждан, трѹждань, трѹждантрѹжданꙗ, трѹждана, трѹжданьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
трѹждан, трѹждань, трѹжданетрѹжданмъ, трѹжданьмъ, трѹжданмь, трѹжданьмь, трѹжданмъ, трѹжданмь, трѹжданомъ, трѹжданамътрѹждан, трѹждань, трѹждан, трѹжданмтрѹжданхъ, трѹжданьхъ, трѹжданхь, трѹжданьхь, трѹжданхъ, трѹжданхьтрѹждан, трѹжданьтрѹжданю, трѹжданѹ, трѹжданью
NnDu
трѹжданма, трѹжданьма, трѹжданма, трѹжданма
трѹждань -ꙗ ср ꙁемьно трѹждань γεωπονία Обработване на земята, земеделски труд слꙑша адама ота домꙋ спадъша. ловѣка породьнааго гражданна. беꙁъ ꙁемьнааго трѹжданꙗ жвѫшта. беꙁъ дъжда кръмꙙшта сꙙ С 429.24 Изч С трѹждан Нвб Срв трудене ЕтМл АР БТР