Исторически речник
тръгъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
тръгъ, тръгьтръгатръгѹ, тръговтръгъ, тръгьтръгатръгомь, тръгомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тръѕѣтръжетръѕтръгъ, тръгьтръгомъ, тръгомьтръгꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
тръгꙑтръѕѣхъ, тръѕѣхьтръгатръгѹтръгома
тръгъ м Пазар, тържище (х)ъ съ юде. неъс[...] на тръꙁахъ по всѧ днї. събесѣдѹѧщм съ нмъ E 39б 17 сътворвъше же съборъ вьс кѹпно отдошꙙ отъ рг҄еѡна нарцамꙑ малꙑ тръгъ. до глагол҄емааго парѳенеѡна С 542.9 Изч Е С Гр ἀγορά Нвб тръг диал ОА ВА НТ НГер ЕтМл БТР АР ЕА