Исторически речник
токъ [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
токъ, токьтокатокѹ, токовтокъ, токьтокатокомь, токомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
тоцѣтоетоцтокъ, токьтокомъ, токомьтокꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
токꙑтоцѣхъ, тоцѣхьтокатокѹтокома
токъ м токъ кръве ῾ρύσις τοῦ αἵματος Кръвотечение прстѫпьш съ слѣда коснѫ сѧ вьскрл рꙁꙑ его. ꙇ абе ста токъ кръве ѧ М Лк 8.44 Изч М Нвб ток ОА БТР АР Срв [по]ток