Исторически речник
табьно  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
табьно, табъно, табнотабьна, табъна, табнатабьнѹ, табънѹ, табнѹтабьномь, табъномь, табномь, табьномъ, табъномъ, табномътабьнѣ, табънѣ, табнѣтабьна, табъна, табна
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
табьнъ, табънъ, табенъ, табьнь, табънь, табеньтабьномъ, табъномъ, табномъ, табьномь, табъномь, табномьтабьнꙑ, табънꙑ, табнꙑтабьнѣхъ, табънѣхъ, табнѣхъ, табьнѣхь, табънѣхь, табнѣхьтабьнѣ, табънѣ, табнѣтабьнѹ, табънѹ, табнѹ
NnDu
табьнома, табънома, табнома
табьно ср Тайна, непостижима за човешкия разум, Божия истина црь прде. а вонъ далее во хождааше. бѣ бо ѹбо бжю строю табьно. не прт ѹенкꙋ. аште бо бꙑ пршълъ не бꙑ распьрѣлъ сꙙ С 499.1 ѡ табьно двьно  грьдое же сѣд о деснѫѭ отца С 506.16 Религиозни таинства. отъврьгѫ сꙙ табьно крьстꙗнъскꙑ вѣрꙑ хꙿ.  дноѹменъ т бѫдѫ црѹ С 65.29 Изч С Гр μυστήριον τὰ μυστήρια Нвб Срв тайнство ОА ВА БТР