Исторически речник
тмеовъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
тмеовъ, тмеовьтмеоватмеовѹтмеовъ, тмеовьтмеоватмеовомь, тмеовомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
тмеовѣтмеовътмеовтмеовъ, тмеовьтмеовомъ, тмеовомьтмеовꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
тмеовꙑтмеовѣхъ, тмеовѣхьтмеоватмеовѹтмеовоматмеово
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
тмеоватмеовѹтмеовотмеоватмеовомь, тмеовомътмеовѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
тмеоватмеовъ, тмеовьтмеовомъ, тмеовомьтмеоватмеовꙑтмеовѣхъ, тмеовѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
тмеовѣтмеовѹтмеовоматмеоватмеовꙑ, тмеовѫтмеовѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
тмеовѫ, тмеовѹтмеовоѭ, тмеовоѫ, тмеовоѧ, тмеовоютмеовѣтмеовꙑтмеовъ, тмеовьтмеовамъ, тмеовамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
тмеовꙑтмеовамтмеовахъ, тмеовахьтмеовѣтмеовѹтмеовама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
тмеовъ прил притеж ЛИ Тимеов, който е в някакви взаимоотношения с Тимей [бащата на слепия просяк Вартимей, изцерен по чудотворен начин от Исус]  прдѫ въ ерхѫ. ісходѧштю емѹ отъ ерхона. ꙇ ѹенкомъ его. ꙇ народѹ мъногѹ. сꙑнъ тмеовъ вартме. слѣпъ сѣдѣаше пр пѫт хлѫбаѩ М Мк 10.46 Изч М. З Гр [τοῦ] Τιμαίου