Исторически речник
тврьдѣ  
тврьдѣ нареч 1. Прен. Твърдо, здраво, с постоянство блюдѣте сꙙ ꙙда. да нктоже васъ отълѫтъ отъ любьве хрстосовꙑ. твръдѣ стоте С 236.14—15 2. Прен. Твърдо, внимателно, строго повелѣшꙙ вльсв трѹпъ го въврѣшт въ ꙗмѫ глѫбокѫ.  стрѣшт го твръдѣ С 269.9 тъгда въꙁбоꙗвъ сꙙ вовода. повелѣ легъко хъ вест вь темꙿнцѫ. ꙁапрѣтвъ аглаѹ капкларꙋ. тврьдѣ блюст хъ С 72.3 Изч С Гр ἀσφαλῶς твръдѣ Вж. при тврьдо Нвб