Исторически речник
теоннъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
теоннъ, теонньтеоннатеоннѹтеоннъ, теонньтеоннатеонномь, теонномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
теоннѣтеоннътеоннтеоннъ, теонньтеонномъ, теонномьтеоннꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
теоннꙑтеоннѣхъ, теоннѣхьтеоннатеоннѹтеонноматеонно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
теоннатеоннѹтеоннотеоннатеонномь, теонномътеоннѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
теоннатеоннъ, теонньтеонномъ, теонномьтеоннатеоннꙑтеоннѣхъ, теоннѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
теоннѣтеоннѹтеонноматеоннатеоннꙑ, теоннѫтеоннѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
теоннѫ, теоннѹтеонноѭ, теонноѫ, теонноѧ, теонноютеоннѣтеоннꙑтеоннъ, теонньтеоннамъ, теоннамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
теоннꙑтеоннамтеоннахъ, теоннахьтеоннѣтеоннѹтеоннама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
теоннъ прил притеж ЛИ Теонин, който се отнася до Теон тѣмже дож  до дьнесь. прблжаѭшта сꙙ. отъ прьвааго ап҇ола  врьховьнꙗаго петра. ѳеѡнна нарцаѭтъ сꙙ С 542. 12 тѣмъ отълѫ жт  въстоьнѫѭ странѫ града. да того радма  нарее сꙙ херсонꙗнемъ. стѹжд ѳеѡннь родъ С 542.6—7 Изч С ѳеѡннъ ѳеѡннь Вж. при теона